Ngành TN&MT Quảng Nam: Tạo sự chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ trong năm 2022

Lan Anh| 18/01/2022 20:09

(TN&MT) - Ngày 18/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác của ngành năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Trần Văn Tân tham dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2021, Sở TN&MT đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục, các dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, triển khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tập trung ở các thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam báo cáo tại Hội nghị

Trong năm 2021, Sở TN&MT đã triển khai 32 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về TN&MT đối với 52 đơn vị và kiến nghị thu hồi 13,74ha đất; kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng và phải nộp tiền tương ứng với thời gian gia hạn 24 tháng đối với 3 đơn vị; kiến nghị tạm dừng khai thác khoáng sản đối với 1 đơn vị; kiến nghị thu hồi số lợi bất hợp pháp hơn 714 triệu đồng đối với 9 tổ chức và 2 cá nhân. Tính đến thời điểm báo cáo, 7 tổ chức đã thực hiện nộp lại số lợi bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 252 triệu đồng.

Đồng thời, Sở đã tiếp 208 lượt với tổng số 243 người; đã tiếp nhận 251 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và đã tiến hành giải quyết 232 đơn và đang giải quyết 19 đơn. Tiếp nhận 9 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; Sở đã có báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại 8/9 vụ.

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác của ngành TN&MT năm 2022.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đo đạc bản đồ trong năm đã giải quyết 286 hồ sơ hợp đồng thuê đất, 405 hồ sơ đăng kí thế chấp và xoá thế chấp. Đối với hộ gia đình, cá nhân đã tiếp nhận, giải quyết hơn 113.463 hồ sơ; chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 1459 trường hợp với tổng diện tích 83,4ha. Thu hồi hơn 421 ha đất…

Đối với công tác giá đất, Sở đã thực hiện kiểm tra thẩm định, lập thủ tục trình UBND các cấp có thẩm quyền phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất, giá đất tái định cư và giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của 95 dự án.

Năm 2022, Sở TN&MT Quảng Nam tiếp tục kiện toàn Văn phòng Đăng ký đất đai trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT vào Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam trực thuộc Sở và đẩy mạn việc phân cấp, phân quyền giải quyết thủ tục hàn chính, tăng cường kiểm tra giám sát.

Tham mưu UBND tỉnh lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025 trình Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 18 huyện, thị xã, thành phố…

Trong lĩnh vực khoáng sản, Sở TN&MT tiếp tục kiến nghị Bộ TN&MT đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, tổ chức Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu; rà soát các khu vực đã hết thời gian khai thác khoáng sản để có biện pháp đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ. Đồng thời, xây dựng Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh và Quy chế phối hợp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác với các tỉnh thành phố giáp ranh.

Năm 2022, Sở rà soát các khu vực đã hết thời gian khai thác khoáng sản để có biện pháp đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ.

Trong lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT xây dựng kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến năm 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các Dự án xử lý Chất thải rắn trên địa bàn, đóng cửa bãi rác Đại Hiệp. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, Sở tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện thu gom xử lý chất thải phát sinh tương ứng với từng cấp độ dịch…..

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao những kết quả trong công tác tài nguyên môi trường trên toàn tỉnh. Tiếp tục phát huy thành quả năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn ngành cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan hoạt động chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, ô nhiễm môi trường ở một số địa phương, tạo sự chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ trong năm 2022, phân cấp mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành TN&MT Quảng Nam: Tạo sự chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ trong năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO