Ngành TN&MT Lào Cai: Sáng tạo để bứt phá

Bích Hợp| 30/08/2022 11:47

(TN&MT) - Năm 2022, bằng nỗ lực lớn, quyết tâm cao, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) Lào Cai đã và đang tập trung trí tuệ, chủ động triển khai nhiệm vụ, thực hiện các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, ghi dấu kết quả tích cực trong chỉ đạo, điều hành về quản lý TN&MT, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh kéo dài, nhưng với nỗ lực và sự đồng lòng của lãnh đạo, cán bộ ngành TN&MT Lào Cai đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng như: Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, đạt 100% kế hoạch năm 2022; Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với các loại đất sản xuất nông nghiệp đất ở và đất phi nông nghiệp đạt 100% mục tiêu kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022; Các dự án có liên quan đến khoáng sản, thủy điện, nông nghiệp… được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định, đạt 50% kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022; Tổng thu ngân sách từ khai thác, chế biến, chế biến sâu sử dụng nguyên liệu là khoáng sản 5 tháng đầu năm 2022 đạt 616,916 tỷ đồng, đạt 36,29% kế hoạch; Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị duy trì đạt 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh; 100% nước thải sinh hoạt từ các khu đô thị loại IV trở lên được thu gom xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải của các hộ gia đình và các hộ kinh doanh; Chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động y tế được thu gom, phân loại và xử lý theo đúng quy định, đạt tỷ lệ khoảng 100% lượng chất thải phát sinh; Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải khu vực nông thôn duy trì ở mức 75%; 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 86% lượng chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 52,63% khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục.

21-2-.jpg

Cải cách thủ tục hành chính, quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác là mục tiêu quan trọng trong 6 tháng cuối năm 2022 của ngành TN&MT Lào Cai.

6 tháng cuối năm 2022, ngành TN&MT Lào Cai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tạo bứt phá trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Ông Hồ Cao Khải - Giám đốc Sở TN&MT Lào Cai nhấn mạnh, đây là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Đặc biệt, việc thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về “Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025”. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn đòi hỏi ngành TN&MT Lào Cai phải nỗ lực, quyết tâm rất lớn, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của 6 tháng đầu năm 2022, tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn như: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, thực hiện tốt việc xác định vị trí công việc, bố trí, sắp xếp, đề bạt, luân chuyển cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; chế độ nâng lương theo quy định; Tập trung nhân lực, nguồn lực, tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 09-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về “Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025” năm 2022. Kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm bản đồ phục vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

21-1-.jpg

Với những nền tảng xây dựng trong những năm qua, toàn ngành tài nguyên Lào Cai luôn hành động, chung sức, đồng lòng, thi đua sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch năm 2022 và chuẩn bị tốt nền tảng để bứt phá trong những năm tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành TN&MT Lào Cai: Sáng tạo để bứt phá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO