Ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2023: Niềm tin và kỳ vọng

Khương Trung - Trường Giang - Nguyễn Thủy (lược ghi)| 31/12/2022 23:19

(TN&MT) - Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Bộ TN&MT vừa diễn ra, lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương đã đánh giá cao kết quả đã đạt được năm 2022 của toàn ngành TN&MT, đồng thời “hiến kế” để ngành TN&MT hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong năm 2023. Báo Tài nguyên và Môi trường trân trọng lược ghi và giới thiệu để bạn đọc cùng theo dõi.

10-11-2-.jpg
10-11-8-.jpg

Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ TT&TT:

Bộ TN&MT sẽ có những đột phá trong lĩnh vực chuyển đổi số

Bộ TN&MT có sự tăng trưởng đột phá trong xếp hạng chuyển đổi số từ thứ 15 lên thứ 7/30 bộ, ngành. Bộ TN&MT có nhiều điểm làm tốt, ấn tượng, nhất là trong việc xử lý văn bản điện tử, ký số từ cấp chuyên viên. 

Trong năm 2022, Bộ TN&MT đã đạt được nhiều kết quả tích cực so với năm 2021, đóng góp nhiều vào kết quả chung của Chính phủ, cũng như kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Bộ TT&TT có 3 nội dung mong muốn, đề xuất 2 Bộ tăng cường phối hợp trong năm 2023. Thứ nhất, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, trong 10 năm qua, nước ta có nhiều cố gắng, đặc biệt, 2 năm qua, chỉ số dữ liệu nước ta tăng 10 bậc (theo đánh giá của Liên hợp quốc). Bộ TN&MT được giao xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, Bộ đã rất quan tâm thực hiện, đặc biệt, bộ đã có đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ này từ rất sớm (Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu TN&MT). 

Chúng tôi mong muốn năm 2023, Bộ TN&MT sẽ sớm ban hành, triển khai danh mục dữ liệu mở ngành TN&MT, ban hành danh mục, lộ trình phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia và ngành. 

Thứ hai, về vấn đề kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia. Năm 2023, Bộ TT&TT sẽ xếp hạng và công bố mức độ phát triển dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. Chúng tôi mong muốn với truyền thống của mình, Bộ TN&MT sẽ làm tốt việc này để truyền cảm hứng cho các bộ, ngành địa phương khác. 

Cuối cùng, đối với hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT, các doanh nghiệp công nghệ đã hoàn thiện các nền tảng; Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký ban hành bộ tiêu chí, do đó, Bộ TN&MT và Bộ TT&TT sớm tiến hành đánh giá các giải pháp công nghệ trên cơ sở các tiêu chỉ đã được ban hành. Để từ đó, các địa phương tham chiếu và sử dụng. 

Năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia, chúng tôi mong Bộ TN&MT sẽ có những đột phá trong lĩnh vực công nghệ thông tin và Bộ TT&TT luôn cam kết sẽ đồng hành với Bộ TN&MT như truyền thống từ trước tới nay giữa 2 Bộ.

10-11-4-.jpg

Ông Vũ Minh Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT:

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong năm 2022

Bộ TN&MT luôn coi nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao nhất. 

Năm 2022, Bộ đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC gồm 81 nhiệm vụ/hoạt động CCHC bao quát 7 nội dung về CCHC. Tiếp đó, Bộ đã ban hành các kế hoạch thành phần về CCHC (Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC; Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC; Kế hoạch kiểm soát TTHC; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; Phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về TN&MT và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính…). 

Bên cạnh đó, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác CCHC năm 2022. Bộ đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chú trọng công tác sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng Đề án sắp xếp kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của Bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện Chính phủ điện tử. 

Cùng với đó, Bộ cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, thông qua việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC của Bộ năm 2022, gồm có 8 nhóm nhiệm vụ như: cập nhật các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ, ngành và thông tin về các hoạt động CCHC của Bộ; tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ; tuyên truyền trong các hội nghị, họp giao ban, hội thảo...; quán triệt và tuyên truyền mục đích, nội dung, nhiệm vụ CCHC của Bộ; đưa tin, bài viết về công tác CCHC của Bộ; tổ chức chương trình tọa đàm về CCHC... 

Về kế hoạch CCHC năm 2023, Bộ TN&MT tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025 thông qua bộ chỉ số theo dõi, đánh giá bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc chấm điểm hàng tháng/quý đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức.

10-11-5-.jpg

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng:

Bộ TN&MT quan tâm tháo gỡ khó khăn cho địa phương

Hiện nay, trong quá trình triển khai các công tác thực thi pháp luật vẫn còn những vướng mắc, bất cập. Chúng tôi mong muốn Bộ TN&MT sẽ lắng nghe và có nhiều chỉ đạo hơn để tháo gỡ cho địa phương. Trong lĩnh vực khoáng sản, hiện nay, đang có tình trạng khi đấu giá khai thác quyền khai thác khoáng sản xong thì không đưa vào khai thác được vì không thoả thuận được với người dân giao đất. Theo quy định, phải đợi hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi) mới có thể áp dụng theo Luật mới, do đó gây nên tình trạng thiếu hụt vật liệu san lấp và xây dựng dẫn đến không đáp ứng được nhu cầu trên địa bàn địa phương (và các địa phương khác). Sở đề nghị Bộ có văn bản hướng dẫn tháo gỡ vấn đề này để đáp ứng được việc phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, tình trạng làm giả phôi sổ đỏ nhiều do chất lượng hiện nay dễ bị làm giả. Chúng tôi đề nghị tiến hành triển khai bằng hình thức điện tử để vừa tránh làm giả, vừa thực hiện chuyển đổi số. 

Bên cạnh đó, chúng tôi đề nghị, Bộ cần có hướng dẫn chung cho các địa phương trong việc tách thửa đất. Hiện nay, việc tách thửa đất ở các địa phương có các quy định khác nhau và áp dụng theo nhiều quy định. Do đó, cần có văn bản hướng dẫn, đặt ra các tiêu chí hạ tầng, quy hoạch để các địa phương áp dụng cho vấn đề tách thửa đất. Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Đà Nẵng đề nghị cần có quy định rõ cho việc bồi thường đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

Một vấn đề khác cũng quan trọng và có vướng mắc ở Đà Nẵng cũng như các địa phương khác là việc liên thông thuế điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế. Ngành TN&MT cần làm việc với ngành Thuế để hỗ trợ các địa phương giải quyết khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền, máy móc… nhằm hướng đến thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông, giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hồ sơ đất đai.

10-11-7-.jpg

Ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn:

Đề nghị hướng dẫn việc giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án

Đề nghị Bộ TN&MT hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp dự án thực hiện: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký theo quy định của pháp luật về đấu thầu; chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời, chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhưng dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Điều 62, Luật Đất đai 2013. 

Bên cạnh đó, hướng dẫn việc giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án 1 lần hay nhiều lần vì hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án khu đô thị, khu dân cư đã được triển khai trong nhiều năm, do khó khăn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa thực hiện giải phóng được toàn bộ diện tích theo quy mô dự án được duyệt. Nhà đầu tư có nhu cầu xin giao đất đối với phần diện tích đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đầu tư. 

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có một số dự án đã phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án từ năm 2017 (thời điểm đó xây dựng theo bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020), tuy nhiên, do đây là dự án đầu tư công nên khó khăn trong công tác bố trí vốn và giải phóng mặt bằng, dự án kéo dài cho đến nay. Khi ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2021 - 2025 thì giá đất tại một số vị trí dự án cao hơn giá đất cụ thể được phê duyệt nên có sự so sánh. Do đó, đề nghị Bộ TN&MT xem xét, hướng dẫn xử lý nội dung này. 

Về lĩnh vực môi trường, đề nghị Bộ TN&MT khẩn trương hướng dẫn thống nhất công tác quản lý Nhà nước về chất thải rắn (thuộc Sở TN&MT hay Sở Xây dựng), sớm ban hành quy định phân loại chất thải rắn, định mức kinh tế kỹ thuật đối với chất thải rắn. 

Về lĩnh vực khoáng sản, đề nghị Bộ TN&MT tập trung giải quyết vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng pháp luật giữa Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai khác khoáng sản.

10-11-3-.jpg

Ông Nguyễn Hưng Thịnh - Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ TN&MT:

Chủ động nghiên cứu triển khai các quy định, chính sách mới của Luật BVMT

Với nhiều chính sách mới mang tính đột phá, Luật Bảo vệ môi trường 2020 được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến lớn trong công tác bảo vệ môi trường tại nước ta. Thời gian qua, Tổng cục Môi trường đã tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách mới của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng văn bản pháp luật do Bộ TN&MT chủ trì để gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định và lộ trình đã được Bộ trưởng phê duyệt. 

Thực tế triển khai cho thấy, có một số địa phương đã chủ động nghiên cứu, sớm tham mưu việc triển khai các quy định, chính sách mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Tuy nhiên, cũng còn tình trạng một số cấp tại một số địa phương còn chậm triển khai, đặc biệt là chậm ban hành một số quy định để bảo đảm điều kiện giải quyết TTHC về môi trường trên địa bàn. 

Để sớm đưa các chính sách, nhất là các chính sách mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đi vào cuộc sống, đề nghị các địa phương (trong đó đầu mối là cơ quan chuyên môn về môi trường cấp tỉnh) cần tập trung, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định, chính sách mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, các cấp của địa phương; Tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ pháp luật về BVMT; đặc biệt là các quy định liên quan đến phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; BVMT khu đô thị, khu dân cư, làng nghề, nông thôn. 

Tham mưu, báo cáo UBND cấp tỉnh sớm ban hành quy định, kế hoạch để triển khai quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân; bảo đảm các điều kiện thực thi nhằm đáp ứng yêu cầu về lộ trình; Tham mưu UBND cấp tỉnh rà soát, công bố danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh, ban hành quy định phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. 

Chủ động nghiên cứu các quy định chung, quy định mang tính nguyên tắc của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn để áp dụng phù hợp với điều kiện địa phương và các trường hợp cụ thể…

10-11-6-.jpg

Ông Nguyễn Phú Hà - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và thông tin dữ liệu TNMT:

100% hồ sơ công việc tại Bộ TN&MT được xử lý trên môi trường mạng

Năm 2023, kế hoạch chuyển đổi số tài nguyên và môi trường phải đạt các chỉ tiêu trọng tâm: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; được xác thực một lần, thanh toán số, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 50% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến. 80% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. 

Ngoài ra, trong năm 2023, một chỉ tiêu trọng tâm nữa được lãnh đạo Bộ tin tưởng là sẽ duy trì 100% hồ sơ công việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước) được xử lý trên môi trường mạng; 70% báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê của Bộ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 80% cuộc họp trên môi trường trực tuyến hoặc kết hợp với trực tuyến, 80% cuộc họp sử dụng tài liệu điện tử thay thế cho tài liệu giấy. 

Đồng thời, 100% công chức được trang bị chữ ký số, định danh xác thực một lần trên các hệ thống của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 90% công chức, viên chức được tập huấn, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 50% công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số. 

Xây dựng, hoàn thiện các nền tảng công nghệ số phục vụ công tác quản lý Nhà nước và nghiệp vụ; Bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp, 100% máy chủ, máy trạm của Bộ được triển khai giải pháp phòng chống mã độc; 100% hệ thống thông tin cấp độ 3, 4, 5, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia được giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. 100% các đơn vị có bộ phận chuyên trách/cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đào tạo nâng cao nhận thức, trình độ về bảo đảm an toàn thông tin. 

Với những chỉ tiêu cụ thể trên, chúng tôi tin rằng, Chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 mà Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phê duyệt đến năm 2030 sẽ đạt được kỳ vọng “ngành tài nguyên và môi trường quản lý, điều hành cơ bản trên phương thức, quy trình, mô hình của công nghệ số và kết quả phân tích, xử lý dữ liệu số...”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2023: Niềm tin và kỳ vọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO