Ngành Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Thu Minh| 29/04/2021 18:41

(TN&MT) - Trong Quý I/2021, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường đã đạt được nhiều thành tựu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường…  

Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Cục CNTT&DLTNMT), thời gian qua Cục đã tham mưu và trình Bộ TNMT  ban hành danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường ; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ; Chương trình Chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến 2030 . 

Cùng với đó, triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường; Công tác an toàn, an ninh thông tin; Triển khai Chính quyền điện tử tại các Sở Tài nguyên và Môi trường; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối tích hợp với các Cổng dich cụ công Quốc gia, Cổng thông tin một cửa quốc gia; Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, kết nối với Hệ thông thông tin báo cáo của Chính phủ.

Với những nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin vào toàn ngành, đến nay, Bộ đã hoàn thành và đưa vào triển khai 107 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ, trong đó có 54 DVC mức độ 4 (đạt tỷ lệ 50,5%). Trong đó kết nối liên thông 1 DVC đến địa phương và 5 DVC với Hệ thống hải quan một cửa quốc gia (tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn).

Hoàn thành tích hợp hệ thống của Bộ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng kế hoạch, lộ trình của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, tích hợp, cung cấp 38 thủ tục hành chính (44 DVCTT mức độ 3, 4 trong đó 18 DVCTT mức độ 4) lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 40,9%, vượt mức chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, Cục đã triển khai được 16 thủ tục hành chính (TTHC) thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Tính từ thời điểm hiện nay, tổng số hồ sơ TTHC đã khai báo thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia là 1.359 (trong đó 766 hồ sơ đã được cấp phép: 491 hồ sơ đang xử lý: 5 hồ sơ đã hủy; 97 hồ sơ doanh nghiệp xin rút trên tổng số doanh nghiệp là 662). Kết quả giải quyết TTHC được công khai trên Cổng Thông tin điện tử và Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Đồng thời, Bộ đã hỗ trợ các Sở Tài nguyên và Môi trường ứng dụng phổ biến các hệ thống quản lý văn bản đi đến, hồ sơ công việc; hệ thống dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử, thư điện tử và các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và điều hành công việc.  

Triển khai hệ thống an toàn thông tin 4 lớp theo Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. Đối với công tác phòng, chống phần mềm độc hại, hiện nay, toàn bộ máy chủ và máy trạm của Bộ TN&MT đã cài đặt phần mềm bảo vệ, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các phần mềm độc hại, tránh phát tán, lây lan và tấn công từ bên trong.

Trong Quý II sắp tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các dịch vụ công thiết yếu theo đánh giá của Liên Hợp quốc và triển khai thử nghiệm tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhóm dịch vụ liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép liên quan đến môi trường; Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Cấp giấy chứng nhận và đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai theo kế hoạch, lộ trình Thủ tướng Chính phủ giao  và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, nâng cấp, hoàn thiện, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (bao gồm nhóm DVCTT thiết yếu theo đánh giá của Liên Hợp quốc về Chính phủ điện tử) lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Thông tin một cửa quốc gia; hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hải quan để kết nối, vận hành chính thức 03 thủ tục mới bổ sung năm 2020 liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. (Dự kiến đến ngày 19/4/2021 sẽ vận hành chính thức 02 thủ tục).

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh ứng dụng CNTT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO