Ngành Địa chất và Khoáng sản cần tiếp nối truyền thống để góp phần quan trọng phát triển đất nước

Khương Trung – Mai Đan| 11/01/2021 16:19

(TN&MT) - Sáng 11/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm

Ông Bùi Vĩnh Kiên - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, trong năm 2021, Tổng cục sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản để thay thế Luật Khoáng sản; nhiệm vụ lập báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng dự thảo trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 02/NQ-TW; nhiệm vụ lập báo cáo tổng kết chiến lược khoáng sản và xây dựng chiến lược mới; nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh công tác xây dựng chính sách, pháp luật, trong năm 2021, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng tập trung thực hiện công tác quản lý về điều tra cơ bản về khoáng sản. Cụ thể, Tổng cục triển khai thực hiện 4 đề án Chính phủ giao, bao gồm: Đề án Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội; Đề án Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Đề án Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ, phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam; Đề án Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam.

Ngoài ra, năm 2021, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang triển khai thực hiện 11 nhiệm vụ thường xuyên cấp Bộ chuyển tiếp nguồn vốn sự nghiệp kinh tế. Các nhiệm vụ này bắt đầu triển khai từ năm 2012 đến nay, đều chậm tiến độ do vốn cấp hàng năm không đáp ứng yêu cầu. Năm 2021, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao cho Tổng cục rất hạn chế, nên chỉ phân bổ được cho 4 đề án (1 đề án để kết thúc năm 2021, 3 đề án lập bản đồ), còn lại 7 đề án phải dừng thi công do không có vốn để thực hiện.

Về các nguồn vốn sự nghiệp môi trường, Tổng cục hoàn thành các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm 6 nhiệm vụ chuyển tiếp, 1 nhiệm vụ đặc thù và 7 nhiệm vụ mở mới. Năm 2021, 13 nhiệm vụ này được cấp tổng kinh phí 25 tỷ đồng để triển khai thực hiện.

Liên quan đến công tác quản lý khoáng sản, trong năm nay, Tổng cục tiếp tục triển khai công tác cấp phép hoạt động khoáng sản; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác kinh tế địa chất và khoáng sản…

Ông Bùi Vĩnh Kiên - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

Ông Trần Mỹ Dũng - Vụ trưởng Vụ Địa chất cho biết: Theo Quy hoạch 1388 về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, có một số nhiệm vụ chính đạt nhiều thành tích như: Đề án thăm dò quặng urani khu vực Pà Lừa - Pà Rồng huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, Đề án đánh giá tiềm năng than nâu bể than Đồng bằng sông Hồng, Đề án đánh giá tổng thể tiềm năng bauxit - laterit các tỉnh Tây Nguyên.

Gần đây, Tổng cục đã đưa nhiệm vụ điều tra khoáng sản vào nhiệm vụ đánh giá tổng thể như Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội” (gọi tắt là đề án Tây Bắc); Đề án đánh giá tiềm năng khoáng sản Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, công tác điều tra cơ bản tập trung thực hiện vào đề án Tây Bắc. Sau 3 năm thực hiện, Đề án đã tìm kiếm phát hiện mỏ vàng đồng ở những cấu trúc quan trọng, năm nay, sẽ tập trung đánh giá để tìm ra tiềm năng của công tác thăm dò.

Phó Cục trưởng điều hành Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản Đào Chí Biền cho biết: Năm 2021, Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản thực hiện nhiệm vụ quan trọng liên quan đến Nghị quyết về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, theo dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Quốc hội vào Kỳ họp thứ Nhất (tháng 4 - 5/2021).

Ngoài ra, Cục cũng được Tổng cục giao thực hiện xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Hiện nay, Cục đã nhận được 25/26 ý kiến của thành viên Chính phủ góp ý về dự thảo này.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT đã tham gia đóng góp ý kiến phối hợp, xây dựng các kế hoạch về các nhiệm vụ của Tổng cục, trong đó, tập trung vào nguồn nhân lực của ngành Địa chất và Khoáng sản; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật; sự phối hợp giữa Tổng cục với các đơn vị trong Bộ, các trường, cơ sở đào tạo về công tác điều tra cơ bản; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử, chuyển đổi số…

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT đã tham gia đóng góp ý kiến phối hợp, xây dựng các kế hoạch về các nhiệm vụ của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Xem xét đề ra những chiến lược mới để nâng cao vị thế

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, chân thực và mang tính chất xây dựng trong Hội nghị. Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành địa chất là ngành có truyền thống lâu đời, đóng góp nhiều cho Đảng, Nhà nước trong những quá trình phát triển. Trong thời gian tới, toàn ngành cần có sự thay đổi mạnh mẽ hơn nữa vừa phát huy truyền thống của các thế hệ lãnh đạo đi trước, xem xét đề ra những chiến lược mới để nâng cao vị thế cho cán bộ, người lao động, của ngành địa chất và bắt kịp xu thế phát triển hiện nay trong thời đại mới.

Với các ý kiến đóng góp về nội dung xây dựng cho công tác xây dựng thể chế, hệ thống chính sách, pháp luật, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định ngành địa chất là ngành khoa học nghiên cứu cơ bản, phục vụ nhiều mục tiêu và có ảnh hưởng lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, những văn bản pháp luật được Tổng cục xây dựng trong thời gian tới, theo Bộ trưởng, cần phải đưa ra các giải pháp đa mục tiêu, vừa đảm bảo công tác nghiên cứu khoa học, vừa tránh được việc quá lạm dụng việc khai thác tài nguyên thiên nhiên để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Công tác điều tra cơ bản cũng được Bộ trưởng đề nghị tập trung chú trọng, tập trung xây dựng, khai thác các cơ sở dữ liệu thông tin địa chất để phục vụ nghiên cứu khoa học chuyên sâu vừa đóng góp vào trong sự phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng đề nghị cần quan tâm, kiện toàn tổ chức các đơn vị trong ngành, có sự phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu, quản lý và cơ quan thực địa để tạo nên được sức mạnh tập thể to lớn, tận dụng được hết những nguồn lực của ngành.

Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo Tổng cục cần thể hiện vai trò hơn nữa để đẩy mạnh công tác khoa học, công nghệ thông tin để kết nối các cơ sở dữ liệu, xây dựng các quy trình xử lý thủ tục hành chính hòa chung trong mạng lưới thông tin của Bộ.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ trưởng đề nghị tập trung ra soát những dự án mà khiến dư luận bức xúc trong thời gian qua, có những vướng mắc khó khăn thì trình lãnh đạo Bộ xin ý kiến giải quyết.

Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị tăng cường hơn nữa trong việc hợp tác quốc tế, đa dạng hoá các hình thức tham vấn chuyên gia tư vấn, tổ chức nước ngoài để học hỏi những kinh nghiệm tiên tiến quốc tế để đáp ứng được nhu cầu cấp thiết hiện nay.

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên, việc tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản để thay thế Luật Khoáng sản là một trong những nhiệm vụ lớn của Tổng cục trong năm nay. Ngoài ra, theo thông lệ vào tháng 11 năm nay sẽ diễn ra Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Khoáng sản năm 2021. Đây là một sự kiện lớn và Tổng cục sẽ có trách nhiệm trong việc triển khai hội nghị này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Địa chất và Khoáng sản cần tiếp nối truyền thống để góp phần quan trọng phát triển đất nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO