--Quảng cáo---
  • năng lực hợp tác quốc tế môi trường

Tạo sức hấp dẫn, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực môi trường
Ngành TN&MT - Tống Minh - 17:09 12/12/2019
(TN&MT) - “Để tăng cường hội nhập quốc tế về môi trường, phải tăng cường chính nội lực hợp tác quốc tế của ngành TN&MT. Có như vậy, việc hội nhập trong lĩnh vực môi trường của Việt Nam mới đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam với vai trò là một thành viên tích cực và có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế trong công tác bảo vệ môi trường”.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO