Năm 2021, tập trung Tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013

Trường Giang| 02/03/2021 10:34

(TN&MT) - Theo Bộ TN&MT, hiện nay, Bộ đang thực hiện nhiệm vụ theo tập trung nguồn lực để chủ trì, phối hợp thực hiện với việc triển khai Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ban hành theo Quyết định số 548/QĐ-BCĐ ngày 29/12/2020 của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Cụ thể là đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn thi hành Luật Đất đai, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập của Luật và trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai. Đánh giá sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp của Luật Đất đai với Hiến pháp 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập để hoàn thiện pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi Luật Đất đai và những văn bản pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Ảnh minh hoạ 

Theo Quyết định số 548, công tác tổng kết tình hình thực thi Luật Đất đai 2013 sẽ tổng hợp, báo cáo từ quý IV/2021; tiến trình xây dựng hồ sơ Dự án Luật và trình Chính phủ vào Quý IV/2021 - Quý I/2022, Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến vào Quý IV/2022, Quý II/2023. Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/1/2021 trong đó đặt mục tiêu hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2022.

Theo Dự thảo Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) của Bộ TN&MT, việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm vi toàn quốc, triển khai đến từng Bộ, ngành và các địa phương; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế; dựa trên kết quả đánh giá, tổng kết của Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan, đồng thời tham khảo ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp.

Việc xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo đảm sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm và bền vững; tăng nguồn thu từ đất đai phục vụ cho đầu tư phát triển; giảm khiếu nại, khiếu kiện về đất đai.

Trong đó, về Tổng kết thi hành Luật Đất đai, sẽ xây dựng Đề cương hướng dẫn Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai và gửi các Bộ, ngành, địa phương; Tổ chức các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan về tổng kết thi hành Luật Đất đai; Tổ chức tổng kết việc thực hiện Luật Đất đai tại các Bộ, ngành cơ quan Trung ương; Tổng hợp, đánh giá chồng chéo, mâu thuẫn và sự không đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai với các Luật khác có liên quan; Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ để phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đất đai; Tổng hợp, đánh giá và xây dựng các Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai theo từng chuyên đề…

Trong đó, về tổng hợp, đánh giá và xây dựng các Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai theo từng chuyên đề sẽ tập trung làm 8 vấn đề: Thứ nhất, tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai ở Trung ương và địa phương;

Thứ hai, công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thi hành Luật Đất đai, công tác phổ biến, giáo dục Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Thứ ba, quyền, trách nhiệm của Nhà nước, cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý Nhà nước về đất đai, dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai, phân cấp quản lý Nhà nước về đất đai;

Thứ tư, điều tra cơ bản đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Thứ năm, kinh tế đất đai, giá đất, thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, phân loại đất, thống kê, kiểm kê đất đai, quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;

Thứ sáu, đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai.

Thứ bảy, chế độ sử dụng các loại đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thủ tục hành chính về đất đai.

Cuối cùng là công tác theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Dự thảo kế hoạch đặt lộ trình sẽ hoàn thiện Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai và trình Thủ tướng Chính phủ tháng 12/2021; Xây dựng hồ sơ Dự án Luật và trình Chính phủ Quý IV/2021 - Quý I/2022; Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến vào Quý IV/2022, Quý II/2023.

Theo Dự thảo Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) của Bộ TN&MT, dự kiến sẽ tổ chức 6 Đoàn công tác tổng kết tại các vùng trên cả nước gồm: Đoàn 1 tổng kết tại khu vực Trung du và Miền núi Phía Bắc (Quảng Ninh, Điện Biên, Thái Nguyên) từ ngày 1/6 - 15/6/2021.

Đoàn 2 tổng kết tại Vùng Đồng bằng sông Hồng (TP. Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Ninh Bình) từ ngày 17/5 - 28/5/2021.

Đoàn 3 tổng kết tại khu vực đồng bằng ven biển Miền Trung (tỉnh Thanh Hóa, TP. Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa) từ ngày 1/4 - 15/4/2021.

Đoàn 4 tổng kết tại khu vực Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng). từ ngày 12/4 - 23/4/2021. 

Đoàn 5 tổng kết tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (tỉnh Cà Mau, tỉnh Long An và tỉnh Trà Vinh). Thời gian thực hiện: từ ngày 3/5 - 14/5/2021.

Đoàn 6 khảo sát khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu) từ ngày 16/6 - 25/6/2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2021, tập trung Tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO