Mô hình tổ, nhóm cải thiện sinh kế

05/12/2018 09:36

(TN&MT) - Đây là sáng kiến trong Hợp phần 2 - Phát triển sinh kế bền vững của Dự án giảm nghèo Tây Nguyên. Mục tiêu chung của Hợp phần là cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng, đa dạng hóa sinh kế, phát triển liên kết thị trường để tạo thu nhập bền vững cho người dân. Việc thiết lập các tổ nhóm cải thiện sinh kế (LEG) tạo ra sự tham gia tích cực, tự nguyện của người dân trong việc tìm kiếm sinh kế bền vững, xóa đói giảm nghèo cho chính họ.

image001
Một buổi làm việc với Tổ nhóm LEG (tỉnh Quảng Nam)

Các tổ chức cải thiện sinh kế (LEG) chính là một nhóm các hộ dân cùng nhau tham gia một hoặc  một số hoạt động cải thiện sinh kế mà Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên hỗ trợ tài chính và kỹ thuật.

Các LEG được thành lập trên cơ sở tham gia tự nguyện của hộ thành viên, có quy mô từ 10 - 20 hộ/nhóm. Có ba loại tổ nhóm: LEG an ninh lương thực; LEG đa dạng hóa sinh kế và LEG kết nối thị trường.

Trong đó, LEG an ninh lương thực gồm các thành viên là phụ nữ, trong đó đảm bảo tối thiểu 75% hộ nghèo và cận nghèo (trong đó hộ cận nghèo không quá 25%) và ít nhất 50% hộ dân tộc thiểu số. LEG đa dạng hóa sinh kế gồm tối thiểu 75% hộ nghèo và cận nghèo (trong đó hộ cận nghèo không quá 25%) và ít nhất 50% hộ dân tộc thiểu số; hiện có tại địa phương nhằm vào các phân khúc thị trường nhỏ. LEG kết nối thị trường có tối thiểu 50% hộ nghèo và cận nghèo và ít nhất 50% hộ dân tộc thiểu số.

Mỗi nhóm tự bầu 1 trưởng nhóm và 1 phó trưởng nhóm (không phải là thân nhân của nhau) là những thành viên tích cực, có uy tín và có kinh nghiệm sản xuất để điều hành hoạt động nhóm.

Tất cả các hoạt động sinh kế do cộng đồng đề xuất đều có khả năng nhận được hỗ trợ của Dự án nếu đáp ứng được các tiêu chí về tính khả thi, hiệu quả, và tính bền vững của hoạt động sinh kế đó. Dự án chỉ loại trừ tài trợ cho các đè xuất có liên quan đến sản xuất thuốc lá và sản phẩm liên quan tới thuốc lá, rượu, chất có cồn…

Thông tin về hỗ trợ của Dự án đối với các hoạt động này được phổ biến rộng rãi cho tất cả người dân tại các thôn bản trong xã dự án. Các lựa chọn sinh kế đa dạng hóa thu nhập sẽ được thảo luận tại các cuộc họp thôn có sự tham gia của người dân.

Để hỗ trợ các hộ dân trong việc thành lập các tổ, nhóm cải thiện sinh kế (LEG), các Hướng dẫn viên cộng đồng (CF) và thành viên Ban phát triển xã được tập huấn các kiến thức kỹ năng cần thiết. Đó là các kiến thức về các tổ nhóm nông dân sản xuất; quy trình thành lập tổ nhóm LEG; xây dựng Điều lệ nhóm; xây dựng Quỹ tái sản xuất và Phương án sản xuất kinh doanh nhóm…

“Đây là bài tuyên truyền về Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam năm 2018”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mô hình tổ, nhóm cải thiện sinh kế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO