Mai Sơn (Sơn La): Đã cấp GCNQSDĐ lần đầu cho trên 9.800 hộ gia đình, cá nhân

Nguyễn Nga| 18/10/2021 16:17

(TN&MT) - Từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, việc triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn đã được huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La nghiêm túc thực hiện, đặc biệt là công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Huyện Mai Sơn đã hoàn thành cấp Giấy chứng nhận đất ở, đất sản xuất nông nghiệp lần đầu và tổ chức trao Giấy chứng nhận tới người dân.

Để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013, UBND huyện Mai Sơn đã ban hành 1 Chỉ thị, 31 văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Tổ chức 8 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và tới người dân tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân đối với việc thực hiện Luật Đất đai.

Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đúng quy trình, tiến độ; việc lấy ý kiến nhân dân được quan tâm, chú trọng. Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng bước được nâng cao, phù hợp với thực trạng sử dụng đất, tình hình thực tiễn của địa phương.

Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện sát với điều kiện thực tế địa phương, đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kết quả, từ ngày 1/7/2014 đến nay, UBND huyện đã ban hành quyết định giao đất cho 147 trường hợp với diện tích trên 1,6ha; chuyển mục đích sử dụng đất 433 trường hợp với diện tích trên 5,7ha. Phối hợp thực hiện gia hạn thuê đất, giao đất cho 56 đơn vị, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Thực hiện thu hồi đất để triển khai 39 dự án với tổng diện tích 386,8 ha của 60 tổ chức và cộng đồng dân cư, hơn 2.000 hộ gia đình, cá nhân. Đã hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người dân; bố trí tái định cư cho 31 hộ; giao đất không thông qua đấu giá 30 trường hợp. Cùng với đó, đấu giá quyền sử dụng đất thành công cho 86 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích trên 1,1ha; số tiền thu được từ đấu giá đất trên 49 tỷ đồng.

Công tác đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính được quan tâm triển khai tại 21 xã, 1 thị trấn. Tổng diện tích đã đo đạc là hơn 29.000ha, trong đó, trích đo địa chính tại 14 xã, diện tích hơn 9.500ha; đo đạc lập bản đồ địa chính 8 xã, diện tích hơn 19.000ha. Đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo dự án cho 9.834 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trao trên 12.500 Giấy chứng nhận tới người sử dụng đất. Hoàn thành cấp Giấy chứng nhận đất ở, đất sản xuất nông nghiệp lần đầu và tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Các trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận được đưa vào đăng ký đất đai theo quy định.

Bên cạnh đó, hàng năm, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền và kiến nghị giải quyết các trường hợp vượt thẩm quyền. Qua đó, đã xử phạt 58 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, tổng tiền phạt trên 246 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mai Sơn (Sơn La): Đã cấp GCNQSDĐ lần đầu cho trên 9.800 hộ gia đình, cá nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO