Khoáng sản

Long An: Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2024

Bạch Thanh 05/06/2024 - 11:19

(TN&MT) - UBND tỉnh Long An vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2024, gồm 11 khu vực với diện tích 68,33ha, trữ lượng 10. 245.500 m3 nằm trên địa bàn các huyện Bến Lức, Thạnh Hóa, Mộc Hóa và Vĩnh Hưng.

Trong đó, có 8 khu vực chưa có kết quả thăm dò với diện tích 54,95 ha và có 3 khu vực đã có kết quả thăm dò, với diện tích 13,38 ha. Thời gian thực hiện trong năm 2024; trường hợp chưa thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch được phê duyệt thì khu vực điểm mỏ sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các năm tiếp theo trên cơ sở xác định nhu cầu trữ lượng khoáng sản đất san lấp gắn với từng dự án, công trình cụ thể tại từng địa phương.

dat.jpg
Một mỏ đất đã được khai thác trên địa bàn tỉnh Long An

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch này, UBND tỉnh Long An giao cho Sở TN&MT chịu trách nhiệm thông báo công khai, minh bạch và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng các khu vực khoanh định đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch được phê duyệt; thông tin cơ bản về trữ lượng khoáng sản đối với những khu vực đã có kết quả thăm dò khóang sản được UBND tỉnh Long An phê duyệt. Đối với những khu vực chưa có kết quả thăm dò khóang sản được UBND tỉnh phê duyệt thì đề nghị đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác thực hiện trình tự thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản sau khi hoàn thành thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Cùng với đó, trên cơ sở nhu cầu thực tế của từng địa phương, Sở TN&MT Long An lập hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản gắn với tiến độ, mục tiêu khai thác và nhu cầu trữ lượng của từng dự án, công trình tại địa phương; xây dựng tiêu chí, lựa chọn tổ chức đấu giá, thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để tổ chức cuộc đấu giá theo Kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời, xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho khu vực điểm mỏ đưa ra đấu giá; lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác đấu giá theo quy định.

Đối với các Sở, ngành liên quan thì phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT Long An tổ chức thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản, khoáng sản và các quy định pháp luật khác có liên quan. Riêng UBND các huyện Bến Lức, Thạnh Hóa, Mộc Hóa và Vĩnh Hưng, nơi có điểm mỏ có trách nhiệm rà soát, cập nhật các khu vực khoanh định đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để trình UBND tỉnh Long An phê duyệt làm cơ sở thủ tục đầu tư, đất đai theo quy định; đồng thời, rà soát, tổng hợp danh mục các dự án sau khi có kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có liên quan đến đất trồng lúa, rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (nếu có) đề xuất và trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua theo quy định; xác nhận diện tích đã hoàn thành thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để triển khai dự án…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An: Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO