Lấy ý kiến tham gia hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Điện Biên

Trần Hương| 28/03/2023 15:09

(TN&MT) - Sáng ngày 28/3/2023, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức lấy ý kiến tham gia hoàn thiện vào Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Công tác tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh; sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là công cụ quan trọng trong định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh; là cơ sở để tỉnh Điện Biên phát triển toàn diện và bền vững trong tương lai, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV đã đề ra.

a1.-tp.jpg
Một góc Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Quy hoạch tỉnh Điện Biên là tổng hợp của rất nhiều quy hoạch của lĩnh vực ngành, quy hoạch của các huyện, thị, thành phố. Đây có thể coi là một bức tranh tổng thể mang nhiều sắc thái phát triển kinh tế khác nhau, nhưng có tính định hướng, có lộ trình phát triển theo định hướng, theo lộ trình thời gian. Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn tỉnh Điện Biên với diện tích tự nhiên là 9.541,2km2 với 10 đơn vị hành chính.

Theo Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến thời điểm tháng 3/2022 đã có ý kiến tham gia 17/19 Bộ, ngành Trung ương, có 13/15 UBND các tỉnh trong vùng, 19/20 các sở, ban ngành tham gia ý kiến vào quy hoạch tỉnh, 10/10 UBND các huyện, thị xã, thành phố và 01 doanh nghiệp tham gia ý kiến vào quy hoạch tỉnh.

a3tp.jpg

 Tỉnh Điện Biên tổ chức lấy ý kiến tham gia hoàn thiện vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, khai thác hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và di tích lịch sử để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Đến năm 2030, Điện Biên đặt mục tiêu trở thành tỉnh có điều kiện kinh tế phát triển khá của cả nước, trọng điểm là du lịch, văn hóa, lịch sử, sinh thái của Quốc gia, có đẳng cấp Quốc tế, phát triển mạnh dịch vụ thương mại và vùng biên giới ổn định, vững chắc. Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, có năng suất và chất lượng cao kết hợp với công nghiệp chế biến, du lịch; kinh tế số đóng vai trò quan trọng trong phát triển tỉnh; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; xây dựng thành phố Điện Biên Phủ trở thành đô thị xanh - sạch- văn minh, hoàn thành tiêu chí đô thị loại II…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy ý kiến tham gia hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Điện Biên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO