Lào Cai: Xử lý nghiêm việc lấn chiếm vi phạm trên đất ở, đất sản xuất

Bích Hợp| 29/11/2022 17:13

Thời gian qua công tác quản lý Nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, tạo hành lang pháp lý trong quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Đề công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp Lào Cai đã tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên đất ở, đất sản xuất.

Theo đó, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, quy định của pháp luật của Nhà nước về tài nguyên đất đai. Chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, tập trung tuyên truyền quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng, đảm bảo từng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp nắm, hiểu rõ về vấn đề này.

Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh, hủy bỏ đối với các công trình, dự án đã có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được phê duyệt nhưng qua nhiều năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, thực hiện lập hồ sơ, thủ tục xin chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn để thực hiện dự án đúng theo quy định.

dat-1.jpg
Tỉnh Lào Cai siết chặt việc quản lý đất đai bằng việc tăng cường thanh tra, kiểm tra vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai.

Thời gian qua tỉnh Lào Cai đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật đất đai nhỏ lẻ vẫn xảy ra như: Tự ý triển khai san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trên phần diện tích đất thực hiện dự án khi chưa có quyết định giao (cho thuê) đất của cấp có thẩm quyền, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, chưa được bàn giao đất trên thực địa… Một số dự án đã được giao đất nhưng không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, chậm hoàn thiện các thủ tục về đất đai. Ngoài ra, việc quy hoạch và thực hiện xây dựng các khu dân cư chưa đảm bảo tiến độ; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; việc sử dụng đất không đúng quy hoạch, chuyển quyền sử dụng đất, tự ý tách thửa, hợp thửa đất, phân lô, bán nền, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp vẫn còn xảy ra…

Ông Phạm Văn Hải, Chánh thanh tra Sở TN&MT tỉnh Lào Cai cho biết, để công tác quản lý đất đai của tỉnh Lào Cai đi vào nền nếp ngoài đổi mới tuyên truyền, ban hành các văn bản tăng cường quản lý thì việc thanh tra vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cũng là một cách mà tỉnh Lào Cai áp dụng để giảm các trường hợp vi phạm. Theo đó năm 2021 đã tiến hành 4 cuộc thanh tra đối với 04 tổ chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai về đất đai. Trong năm 2021 cũng tiến hành thực hiện 23 cuộc kiểm tra đối với 66 tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát những sai phạm về lĩnh vực đất đai như: Sử dụng đất không đúng mục đích, lấn, chiếm đất, không đăng ký biến động đất đai. Trên cơ sở các lỗi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, Thanh tra Sở TN&MT Lào Cai đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh xử phạt đối với 52 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền xử phạt là 412 triệu đồng.

Trong năm 2022, ngành TN&MT Lào Cai đã tiến hành kiểm tra, làm việc đối với 128 tổ chức, cá nhân về đất đai. Ngoài ra, tiến hành 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai đối với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Qua kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các 128 tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, với tổng số tiền xử phạt 1.560 triệu. Đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân khắc phục các tồn tại theo quy định.

dat-2.jpg
Năm 2022 tỉnh Lào Cai đã thanh tra,  kiểm tra và xử phạt 128 tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến đất ở, đất sản xuất, kinh doanh.

Để siết chặt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, ngành TN&MT Lào Cai đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, phối hợp với sở thực hiện đúng quy định việc báo cáo tình hình, tiến độ công tác xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn quản lý, ngăn chặn và xử ký kịp thời, triệt để các trường hợp vi phạm mới phát sinh. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, thanh, kiểm tra về lĩnh vực đất đai, đẩy mạnh việc thực hiện đăng ký đất đai bắt buộc theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Xử lý nghiêm việc lấn chiếm vi phạm trên đất ở, đất sản xuất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO