Lào Cai: Nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đất đai 2013

Bích Hợp| 31/05/2022 10:07

(TN&MT) - Sau gần 10 năm triển khai thi hành, Luật Đất đai năm 2013 ngày càng đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kiểm soát chặt việc chuyển mục đích sử dụng đất

Nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đất đai, Lào Cai đã và đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, đặc biệt với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng lớn bất thường nhằm trục lợi…

Để công tác chuyển đổi đi vào thực tiễn, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho tổ chức và cá nhân về quản lý, sử dụng đất đai. Công khai và thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hằng năm; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp xã và người sử dụng đất; quản lý chặt chẽ việc chia tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, đặc biệt với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng lớn bất thường, nhằm lợi dụng chính sách để trục lợi. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá đất, công nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

dat-1-3.jpg

Lào Cai kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai đi vào nền nếp.

Tập trung giải quyết và xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất; các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất; xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác chỉ đạo, quản lý để xảy ra việc tách thửa, xây dựng công trình trái phép, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, lấn, chiếm đất không đúng quy định. Tăng cường quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng.

Tiếp tục giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai; chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ, TTHC hạn chế chậm muộn xuống dưới 5%, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC. Thực hiện nghiêm các kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai về quản lý, khai thác quỹ đất công. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch các khu dân cư tại địa bàn nông thôn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đưa Luật Đất đai đi vào cuộc sống

Ngay sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai cấp tỉnh và giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tại UBND các huyện, thị xã, thành phố; thành lập ban tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để phối hợp tổ chức tuyên truyền, triển khai tại cấp huyện; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách, pháp luật về lĩnh vực đất đai đến tất cả mọi tầng lớp nhân dân; chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về TN&MT cho cán bộ phòng TN&MT, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, lãnh đạo và cán bộ địa chính cấp xã của 9 huyện, thị xã, thành phố.

dat-2-3.jpg

Minh bạch thông tin về đất là chìa khoá quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Lào Cai đang áp dụng.

Sở TN&MT đã tổ chức nhiều lớp triển khai thi hành Luật Đất đai và bồi dưỡng nghiệp vụ tài nguyên, môi trường với cán bộ cấp huyện, xã. Từ năm 2014 đến nay, đã tổ chức được hơn 20 lớp với số lượng hơn 7.200 cán bộ tham gia.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật một cách kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Các văn bản được ban hành đều bám sát chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, giúp giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết về đất.

Theo ông Phạm Văn Quân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Đất đai tỉnh Lào Cai, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai có những chuyển biến tích cực. Việc quản lý sử dụng đất ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành còn một số điểm bất cập, chưa đồng bộ và chưa phù hợp với thực tế địa phương dẫn đến việc áp dụng các quy định gặp nhiều khó khăn. Công tác đo đạc, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính còn hạn chế do nguồn kinh phí thực hiện hạn hẹp, gây khó khăn cho công tác điều tra, khảo sát, lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư… Một bộ phận người sử dụng đất cố tình không chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác thu hồi đất; yêu cầu, đòi hỏi không đúng quy định của pháp luật, khi không được giải quyết thì chống đối, đơn thư khiếu kiện vượt cấp…

Để Luật Đất đai ngày càng đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, thời gian tới, bên cạnh phát huy những mặt đã đạt được, Lào Cai tiếp tục kiểm soát chặt việc chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là từ đất nông nghiệp sang đất ở; ứng dụng công nghệ trong đo đạc, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính; đơn giản hóa TTHC về đất đai; nâng cao chất lượng tuyên truyền, đồng thời, xử lý nghiêm những tình trạng vi phạm, cố tình vi phạm… giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn tại địa phương, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đất đai 2013
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO