Lạng Sơn: Điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022

Hoàng Nghĩa| 27/09/2022 16:31

(TN&MT) - Ngày 27/9, HĐND tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ mười hai (chuyên đề) để giải quyết các công việc cấp bách, quan trọng của địa phương.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, thông qua 12 Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó có Nghị quyết điều chỉnh Danh mục các dự án phải thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

img_1664255642958_1664262836450.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Cụ thể, điều chỉnh Danh mục dự án phải thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua có thay đổi về tên dự án, quy mô, địa điểm, loại đất thu hồi đối với tổng số 5 dự án, tổng diện tích đất 24,10 ha; Bổ sung Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với 5 dự án, tổng diện tích đất 2,68 ha.

Điều chỉnh Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác đã được HĐND thông qua có thay đổi về tên dự án, quy mô, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổng số 3 dự án, tổng diện tích đất 13,61 ha, trong đó: 2,27 ha đất trồng lúa và không có dự án sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết về bổ sung Cụm công nghiệp Văn Lãng 2, Cụm công nghiệp Minh Sơn vào quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trong quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 – 2020, xét đến năm 2025 và một số Nghị quyết quan trọng khác.

Kỳ họp lần này cũng đã miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Lịch - nguyên Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn do chuyển công tác về Bộ TT&TT.

img_1664257124398_1664262829999.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu đề nghị UBND tỉnh khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn đối với một số Nghị quyết cần cụ thể hoá thêm. Các Ban HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thành các hoạt động giám sát, khảo sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; chủ động khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin để chuẩn bị thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2022; đẩy mạnh việc đôn đốc, theo dõi và giám sát việc UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bà Hậu cũng đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm đảm bảo theo quy định của pháp luật, lắng nghe, tiếp thu và trả lời những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân….

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO