--Quảng cáo---
  • lang nghe banh trang cho lau

Bình Thuận: Tăng cường quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn
Quản lý chất thải rắn - Linh Nga - 19:04 28/05/2020
(TN&MT) - Để nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và khu vực nông thôn, Sở TN&MT Bình Thuận đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các cơ sở sản xuất trong làng nghề và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO