Lai Châu: Để không thất thoát nguồn lực từ đất đai

Hoàng Châu| 27/07/2021 18:49

(TN&MT) - Những năm qua, tỉnh Lai Châu đã siết chặt công tác quản lý đất đai bằng biện pháp quản lý tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Đó là cơ sở để địa phương này làm cơ sở thu hồi đất phục vụ cho các dự án, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất một cách công khai minh bạch, nhằm tạo ra các dự án và thu hút đầu tư.

Trao đổi với PV Báo Tài nguyên và Môi trường về vấn đề nay, ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, cho biết: Hằng năm UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhằm minh bạch hóa việc tiếp cận nguồn lực đất đai; mặt bằng sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Quản lý tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những yếu tố tránh thất thoát nguồn lực từ đất

Trên cơ sở quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Lai Châu đã phân bổ chỉ tiêu cho các huyện, thành phố và các Sở, ngành căn cứ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất luôn được các cấp, các ngành, địa phương thực hiện đúng trình tự, thủ tục và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp được phê duyệt đã tổ chức công bố, công khai đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, để có cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, tỉnh Lai Châu đã thực hiện theo đúng trình tự thủ tục và đúng quy định.

Đến nay, đã có 8/8 huyện, thành phố hoàn thành công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và 7/8 huyện, thành phố được UBND tỉnh phê duyệt. Riêng chỉ có TP. Lai Châu đang trình UBND tỉnh xem xét.

TP. Lai Châu nhìn từ trên cao. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu

Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, các cấp chính quyền của tỉnh Lai Châu đã tổ chức thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo công khai, minh bạch và các quy định về điều kiện, chế độ sử dụng đất, thủ tục giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định.

Các tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật và theo đúng dự án đầu tư hoặc quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Tuy nhiên, công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm trong công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Xuất phát từ những hạn chế, tồn tại của một số địa địa phương là các huyện, thàn phố, hàng năm UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra về đất đai của địa phương.

Kết quả trong giai đoạn từ tháng 7/2014 đến nay, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 142 cuộc tại 251 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 150/251 đơn vị có hành vi vi phạm và thu hồi 81.298,2 m² đất, quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 761,6 triệu đồng.

Đây là một trong những biện pháp, giải pháp mà Lai Châu đã thực hiện hữu hiệu trong những năm qua về công tác quản lý quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm và là cơ sở để Lai Châu siết chặt công tác quản lý đất đai, không để thất thoát nguồn lực từ đất đai.

Ông Hải cho biết thêm: Trong tương lai, Lai Châu đã định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, trong đó có dự kiến đưa trên 67.807ha/168.654,12 ha đất chưa sử dụng hiện có vào sử dụng. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp 62.461,08ha; đất phi nông nghiệp 5.346,38ha; đồng thời đề ra những giải pháp như: Tập trung nguồn lực để điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai và nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo sự đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Khai thác, sử dụng quỹ đất có hiệu quả, đảm bảo quỹ đất hợp lý cho xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội, môi trường, phát triển đô thị, công nghiệp và thu hút đầu tư; Tăng cường công tác quản lý đất đai, hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo cho việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, thực hiện nghiêm các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: Để không thất thoát nguồn lực từ đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO