Xã hội

Lạc Sơn – Hòa Bình: Chính quyền luôn đồng hành để cùng vượt khó!

Bảo Hà 11/09/2023 - 16:42

Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình vốn là huyện miền núi nghèo. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh hoạt động giám sát các Chương trình Mục tiêu quốc gia, tích cực hỗ trợ cho người dân phương thức sản xuất...Chính vì vậy, huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công cuộc giảm nghèo bền vững. Để hiểu hơn hành trình giảm nghèo bền vững tại Lạc Sơn, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trò chuyện với ông Bùi Thế Hòa – Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xung quanh vấn đề này.

Pv: Là một huyện vùng núi, có đông đồng bào DTTS sinh sống, vậy xin ông cho biết công tác triển khai những chính sách hỗ trợ đến vùng đồng bào dân tộc, các hộ nghèo đã được huyện triển khai như thế nào?

1.png
Ông Bùi Thế Hòa – Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường.

Huyện Lạc Sơn đã thực hiện lồng ghép các Chương trình dự án để tập trung hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện; trong đó ưu tiên nguồn lực phù hợp từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đầu tư trước cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Giúp đỡ hộ nghèo theo các chiều thiếu hụt và nguyên nhân nghèo từng hộ, đảm bảo thoát nghèo theo kế hoạch hàng năm đề ra. Duy trì 100% cho người nghèo trong hộ nghèo mới thoát nghèo được hỗ trợ 1 năm (12 tháng) thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và phấn đấu hỗ trợ 100% thẻ BHYT cho hộ cận nghèo. Đặc biệt, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn; người nghèo trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm...

Đồng thời, huyện đã tập trung vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhiều nguồn lực để thực hiện hỗ trợ cho công tác giảm nghèo. Tập trung hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao phương tiện sản xuất, vốn cho hộ nghèo, xây dựng cầu, đường, trường học. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, tranh thủ tốt hơn sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo”. Tranh thủ sự đóng góp của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện Quỹ “Vì người nghèo” của huyện. Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “cán bộ, đảng viên và doanh nghiệp nhận giúp đỡ hộ nghèo”; vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì người nghèo”.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cho hơn 7000 đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng thông qua hệ thống bưu điện. Việc chi trả trợ cấp xã hội thông qua hệ thống bưu điện góp phần tách bạch trong việc xét duyệt trợ cấp và tổ chức chi trả; tạo thuận lợi cho kiểm tra, giám sát; công khai, minh bạch và bảo đảm an toàn nguồn tiền chi trả; giảm áp lực công việc cho cán bộ chuyên môn ở cấp xã.

Công tác trợ giúp đột xuất cũng được thực hiện kịp thời, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội đảm bảo theo quy định.

Công tác chăm lo, động viên tinh thần cho người cao tuổi cũng được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai thực hiện đúng quy định. Hằng năm tổ chức thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

2.png
Huyện Lạc Sơn đã thực hiện lồng ghép. Trong đó, hỗ trợ bà con chăn nuôi giảm nghèo.

PV: Vậy huyện đã có chủ trương, chính sách gì để tập trung đươc nguồn lực cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững, thưa ông?

Ông Bùi Thế Hòa: Để đạt được kết quả như mong muốn huyện tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư cho địa bàn xã, xóm đặt biệt khó khăn. Hỗ trợ người dân tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là đường giao thông, điện lưới để kết nối với các khu vực các xã có điều kiện kinh tế khá hơn

Ưu tiên đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lao động người dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho lao động thuộc hộ nghèo, lao động người dân tộc thiểu số làm việc tại các doanh nghiệp, hỗ trợ điều kiện sinh kế tạo việc làm tại chỗ gắn với chuỗi giá trị.

Trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp dân cư và người nghèo, nhằm góp phần thay đổi nhận thức trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Đồng thời, giám sát thực hiện các chính sách đảm bảo hộ nghèo, người nghèo đủ điều kiện được thụ hưởng; nhân rộng mô hình sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã để thu hút lao động hộ nghèo; tăng cường đào tạo nghề, hướng dẫn cách làm ăn để tự tạo việc làm và tìm việc làm phù hợp.

PV: Trong thời gian tới, huyện Lạc Sơn sẽ có những giải pháp gì để bảo vệ kết quả giảm nghèo trong thời gan qua và đưa huyện trở thành "điểm sáng"" trong công tác giảm nghèo, thưa ông?

Ông Bùi Thế Hòa:Hiện nay, huyện đang triển khai thực hiện có hiệu quả các Dự án trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025. Đồng thời, thực hiện lồng ghép các Chương trình dự án để tập trung hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện; trong đó ưu tiên nguồn lực phù hợp từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

3.png
Hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc cây giống

Ngoài ra,đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi chuyển biến nhận thức trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. Vận động các nguồn lực từ xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo như vận động quỹ "Ngày vì người nghèo" và công tác an sinh xã hội. Đẩy mạnh chương trình giúp đỡ các xã, xóm đặc biệt khó khăn để tăng cường hỗ trợ cho hộ nghèo và xóm, xã đặc biệt khó khăn.

Để làm được điều đó chúng tôi đang tích cực kêu gọi các nhà đầu tư vào huyện để tạo công ăn việc làm cho người lao động (năm 2021 có 6 dự án hoạt động, tạo việc làm cho trên 3700 lao động), năm 2022 các dự án mới đi vào hoạt động và các dự án trước tiếp tục tuyển lao động; đồng thời tư vấn giúp người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh tạo việc làm cho trên 3000 lao động nữa. Năm 2023 mục tiêu đặt ra sẽ giải quyết việc làm mới cho trên 3.500 lao động

Theo thống kê số người trong độ tuổi lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ người có công với cách mạng toàn huyện có trên 38.000 người (LĐ độ tuổi từ 18 đến 35 trên 15.000 người), trong số này một số đã có việc làm sau khi được đào tạo nghề, một số khác đang làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, số ít xuất khẩu lao động ra nước ngoài, số còn lại làm nông nghiệp là chủ yếu và chúng tôi tập trung vào nhóm đối tượng này. Nếu như, nhóm đối tượng này có việc làm, thu nhập ổn định thì mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo của huyện Lạc Sơn giảm dưới từ 7 đến dưới 8% là có thể đạt được và chắc chắn sẽ đạt được điều đó.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạc Sơn – Hòa Bình: Chính quyền luôn đồng hành để cùng vượt khó!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO