--Quảng cáo---

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai công tác kiểm kê đất đai năm 2019

Ngành TN&MT - Trường Giang - 13:09 03/04/2020

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai và một số đơn vị trực thuộc Bộ về tình hình triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 diễn ra vào sáng 3/4, tại Hà Nội.

Tham dự có Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT, Cục Viễn thám Quốc gia và Văn phòng Bộ.

61% xã hoàn thành kiểm kê

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, thời gian qua, để triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Tổng cục đã tham mưu Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 20/12/2019 về việc phê duyệt “Đề án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc trực tuyến sáng 3/4

Bên cạnh đó, đã tham mưu Bộ TN&MT ban hành Quyết định 1762/QĐ-BTNMT ngày 15/7/2019 phê duyệt phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 13 /9/2019 định mức kinh phí thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai.

Đồng thời, trình Bộ ban hành và trực tiếp ban hành nhiều văn bản để thực hiện Đề án và hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện, hướng dẫn các địa phương một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và các công văn trả lời một số địa phương.

Ngoài ra, đã tham mưu và trực tiếp tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn hướng dẫn, triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cung cấp, hướng dẫn cài đặt phần mềm để xây dựng bản đồ kiểm kê và tổng hợp số liệu cấp xã; tổng hợp số liệu cấp huyện, cấp tỉnh.

Đặc biệt, đã tổ chức 22 đoàn công tác đến các địa phương để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện; đồng thời cử Nhóm chuyên trách để thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các địa phương thực hiện qua email, điện thoại.

Cũng theo ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, tính đến ngày 31/3/2020,  trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 63 các tỉnh, thành phố cho thấy, về tiến độ thực hiện ở cấp xã: Số xã đã triển khai: 10.226 xã, đạt 96%; Số xã đã hoàn thành dã ngoại, khoanh vẽ bản đồ: 9.349 xã, đạt 87%; Số xã đã cơ bản hoàn thành lập bản đồ kiểm kê: 7.123 xã, đạt 67%; Số xã đã hoàn thành kiểm kê cấp xã: 6.565 xã, đạt 61%.

Về tiến độ thực hiện ở cấp huyện: Số huyện đã triển khai thực hiện là: 401 huyện/695 huyện, đạt 58%; trong đó 209 huyện đã hoàn thành việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và tổng hợp số liệu; Số huyện đang tiếp tục thực hiện các hạng mục công việc là 294 huyện, chiếm 42% số huyện.

Hiện nay còn 2 tỉnh, gồm: Sơn La; Hà Giang mới hoàn thành công tác chuẩn bị, chưa triển khai (đang chuẩn bị đấu thầu, do tỉnh chưa ứng kinh phí); 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Hòa Bình mới triển khai cấp xã (do mới hoàn thành công tác đấu thầu).

Mặc dù công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đã được Lãnh đạo Bộ  TN&MT quan tâm chỉ đạo, các đơn vị trực thuộc Bộ đã hỗ trợ tích cực Tổng cục trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao, nhưng so với yêu cầu về tiến độ thì vẫn còn chậm, do một số nguyên nhân như: Công tác chỉ đạo, triển khai ở các địa phương chưa quyết liệt, việc kiểm tra, đôn đốc của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường ở nhiều địa phương chưa sát sao, nhiều đơn vị cấp xã, cấp huyện còn chưa chủ động, chưa làm hết trách nhiệm, phó mặc hết cho đơn vị tư vấn.

Cùng với đó, một số địa phương có thay đổi địa giới hành chính cấp xã, huyện do thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập, sắp xếp các đơn vị hành chính xã, huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc thực hiện ở các địa phương cũng bị chậm lại, đặc biệt công tác thực hiện tại cấp huyện, tỉnh do chưa thể đi đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm của các xã làm cho tiến độ chung của cả địa phương và Trung ương đều phải chậm lại không thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra; khó khăn về kinh phí để triển khai các hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 ở nhiều địa phương...

Kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi triển khai

Ông Lê Thanh Khuyến cho rằng, theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT thì mốc thời gian phải hoàn thành việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đối với cấp xã trước ngày 16/1/2020, cấp huyện trước ngày 01/3/2020; cấp tỉnh trước ngày 16/4/2020;

Bộ TN&MT hoàn thành và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 6/6/2020, để đảm bảo các mốc thời gian theo quy định, Tổng cục Quản lý đất đai kiến nghị Lãnh đạo Bộ TM&MT tiếp tục có văn bản chỉ đạo đôn đốc các tỉnh khẩn trương thực hiện; Tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến các tỉnh đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, kiểm tra thực tế công tác và kết quả thực hiện;

Đối với 04 tỉnh có tiến độ thực hiện triển khai chậm (mới hoàn thành công tác chuẩn bị), Tổng cục kiến nghị lãnh đạo Bộ có Công văn, công thư gửi Tỉnh ủy đề nghị tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai đảm bảo tiến độ chung theo yêu cầu…

Đối với các đơn vị trong Bộ, Tổng cục cũng đề nghị lãnh đạo Bộ chỉ đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan như: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Viễn thám quốc gia, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cung cấp cho Tổng cục, địa phương một số sản phẩm liên quan để phục vụ việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, đối soát cập nhật…

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho biết, sẽ tích cực phối hợp với Tổng cục quản lý đất đai trong việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao nỗ lực của Tổng cục Quản lý đất đai trong việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, nhất là trong công tác tham mưu lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15 về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và Quyết định số 32 về việc phê duyệt “Đề án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn khi triển khai ở các địa phương".

Để đẩy nhanh công tác này trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai tham mưu lãnh đạo Bộ có Văn bản đôn đốc tiến độ công tác này gửi các địa phương, nhất là đối với 4 tỉnh triển khai chậm tiến độ.

“Tổng cục Quản lý đất đai cần thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai ở các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Nếu phát hiện địa phương nào chậm trễ cần kịp thời đôn đốc, kiểm tra”- Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng yêu cầu, Tổng cục Quản lý đất đai khẩn trương phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục Viễn thám Quốc gia để thống nhất các số liệu nhằm cung cấp cho địa phương để đảm báo tính thống nhất khi triển khai số liệu xã đảo, chỉ tiêu đất ngập nước…

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cũng đề nghị, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT theo dõi các phần mềm đã cung cấp cho địa phương để phục vụ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, nếu có vấn đề về mặt kỹ thuật cần khắc phục ngay tránh ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng thực hiện công tác này.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO