Thời sự

Kinh tế Hải Phòng là hình mẫu về sự phát triển nhanh và bền vững

Hoàng Phong 30/05/2024 - 16:43

(TN&MT) - Ngày 30/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc với thành phố Hải Phòng.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Thành uỷ Hải Phòng đã báo cáo về kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại thành phố; Việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị…

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ và Nhân dân Hải Phòng qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Thành uỷ Hải Phòng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và Nhân dân thành phố đạt được nhiều kết quả phát triển vượt bậc.

Theo đó, kinh tế Hải Phòng trong nhiều năm liền duy trì tăng trưởng GRDP ở mức hai con số, là hình mẫu về sự phát triển nhanh và bền vững; Đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp Nhân dân không ngừng được nâng cao; Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thành phố được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với quá trình đô thị hoá.

tu1638526701085703485.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: Haiphong.gov.vn

Đặc biệt, Hải Phòng đã đi tiên phong, chủ động trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng biển - logistics và du lịch - thương mại trở thành những trụ cột của nền kinh tế thành phố. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường được quan tâm, phát triển; Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng. Sự chủ động, tích cực phát huy vai trò, vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương; Thực hiện các đột phá trong thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nhà ở đô thị... là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với nhiều địa phương và cả nước trong quá trình đổi mới.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị lãnh đạo thành phố Hải Phòng cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra. Đồng thời, tăng cường liên kết vùng, tham gia có hiệu quả vào các hành lang kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực... thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững, khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh tế Hải Phòng là hình mẫu về sự phát triển nhanh và bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO