Kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Mường Ảng

Hoàng Châu| 25/03/2022 18:41

(TN&MT) - Vừa qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Mường Ảng, UBND các xã và các chủ rừng đã kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), làm cơ sở để chi trả tiền DVMTR năm 2021 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Ảng.

Thời gian kiểm tra được thực hiện ngày 22/2/-1/3/2022 trên địa bàn các xã: Mường Đăng, Ngối Cáy, Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Ẳng Tở, Búng Lao, Xuân Lao, Mường Lạn, Nậm Lịch và thị trấn Mường Ảng.

Theo bà Đặng Thị Thu Hiền, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cho biết: Việc kiểm tra, xác minh diện tích rừng đạt tiêu chí và đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng được áp dụng theo quy định tại mục 1, chương II của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

zudu5ffgqukbkz8fsequence-02.00_02_58_09.still005_034737.jpg

Hạt Kiểm lâm huyện Mường Ảng tuyên truyền cho nhân dân chăm sóc và bảo vệ rừng.

Bằng phương pháp trình chiếu kết quả chồng xếp bản đồ theo dõi diễn biến rừng năm 2021, bản đồ chi trả DVMTR năm 2020, kết hợp khoanh vẽ trên ảnh vệ tinh Sentinel-2, Google Earth tổng hợp diện tích biến động với các chủ rừng tại trụ sở UBND xã. Do đó, diện tích rừng được xác định luôn đảm bảo trung thực, khách quan và chính xác.

Theo đó, tổng diện tích được kiểm tra tại địa bàn huyện Mường Ảng là: 1.466,35ha. Diện tích biến động tăng đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2021 là: 35,53 ha. Diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2021 là: 1.425,60 ha. Qua kết quả kiểm tra các chủ rừng có diện tích rừng biến động đều nhận biết, xác định rõ vị trí, địa điểm diện tích rừng biến động tăng đủ điều kiện cung ứng và diện tích không đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2021. Đồng thời, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện Mường Ảng tiếp tục cập nhật các điểm biến động đúng trạng thái, diện tích theo kết quả kiểm tra, xác minh thực địa và đúng quy trình thực hiện theo dõi diễn biến rừng theo quy định.

a2(2).jpg

Người dân bản Hồng Sọt, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng phát dọn dưới tán rừng

Đề nghị UBND các xã thông báo đến các chủ rừng diện tích rừng cung ứng DVMTR hàng năm theo kết quả kiểm tra, xác minh thực tế. Đồng thời, đề nghị các chủ rừng là cộng đồng tiếp tục quản lý, bảo vệ diện tích rừng của cộng đồng bản đảm bảo diện tích rừng được hưởng tiền chi trả DVMTR hàng năm; báo cáo UBND xã và kiểm lâm địa bàn diện tích rừng biến động hàng năm để kịp thời cập nhật, xử lý...

Việc kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng hằng năm nhằm nâng cao hiệu quả chính sách chi trả DVMTR, đảm bảo công khai, minh bạch. Đồng thời, thống nhất về diện tích rừng dự kiến cung ứng DVMTR để lập kế hoạch thu, chi tiền DVMTR trên địa bàn huyện Mường Ảng kịp thời, đúng thời gian quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Mường Ảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO