Khuyến khích cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí

Trung Nguyên| 01/03/2023 18:05

(TN&MT) - Ngày 1/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, đồng chí Trần Quý Kiên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT đã chủ trì Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức và người lao động khối cơ quan Bộ.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị gồm: Đồng chí Trần Quý Kiên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Phạm Tân Tuyến, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Chánh văn phòng Bộ TN&MT; đồng chí Vũ Minh Sơn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Văn Triều, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan Bộ. Tham dự hội Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Khối cơ quan Bộ.

anh-1(1).jpg
Đồng chí Trần Quý Kiên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao các kết quả thực hiện nhiệm vụ của Khối trong năm qua, đồng thời, biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm dù thực tiễn còn nhiều khó khăn. Thứ trưởng kỳ vọng, với những nhiệm vụ cụ thể đã đề ra trong năm 2023, Khối cơ quan Bộ sẽ triển khai công tác toàn diện ngày càng tốt hơn, có sự chuyển biến về chất, đặc biệt là trong công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm 2023 nói riêng và nhiệm kỳ 2021 – 2025 nói chung. Bên cạnh đó, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương, phong trào tiết kiệm, chống lãng phí, cũng như các hoạt động về công đoàn, nữ công. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần sẽ được nâng lên.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, hai tháng đầu năm 2023 của Khối cơ quan Bộ, ông Lê Xuân Tùng, Phó Chánh văn phòng Bộ cho biết: Năm 2022 ghi nhận và đánh dấu nhiều hoạt động đổi mới toàn diện, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TN&MT của các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ.

anh-3(2).jpg
Ông Lê Xuân Tùng, Phó Chánh văn phòng Bộ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, hai tháng đầu năm 2023 của Khối cơ quan Bộ

Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 5 Nghị định, 2 Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 19 Thông tư, tạo lập hành lang pháp lý đồng bộ triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Qua đó, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; thiết lập hành lang pháp lý cho kinh tế tuần hoàn, thể chế hóa các cam kết của Việt Nam, huy động sự tham gia của các bên trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình phát triển.

Các Vụ tổng hợp đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Bộ quản lý và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; đẩy mạnh khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, kế hoạch, tài chính và đầu tư,... Văn phòng Bộ đã thực hiện tốt vai trò tổng hợp, khâu nối các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ.

Trong công tác cải cách hành chính, những chuyển biến thực chất trong kỷ luật, kỷ cương và cải cách hành chính được đánh giá qua chỉ số hài lòng của người dân doanh nghiệp đối với thủ tục đất đai và môi trường đạt 88,46%, tỷ lệ doanh nghiệp phản ánh phải trả chi phí không chính thức khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tiếp tục giảm 2,6% (theo báo cáo PCI).

anh-4(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Triều, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan Bộ báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Bộ cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi kiện toàn đã giảm mạnh đầu mối trung gian; giảm số lượng lớn lãnh đạo, quản lý và biên chế tham mưu tổng hợp.

Ông Tùng cho biết, năm 2023 là bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021-2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 10 năm 2021-2030. Trước đòi hỏi ngày càng cao trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, cần tăng cường hơn nữa vai trò hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các Vụ và Văn phòng Bộ; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; tích cực đổi mới về tư duy, cách thức làm việc; thực hiện phương châm hành động, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, kiến tạo trong xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật.

Về tổng kết công tác công đoàn năm 2022, ông Nguyễn Văn Triều, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan Bộ cho biết: Trong năm qua, Công đoàn Khối đã thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, các chỉ tiêu, giải pháp đề ra. Ban Chấp hành Công đoàn Khối đã xây dựng các chương trình hoạt động, bám sát chương trình công tác của Công đoàn Bộ và Nghị quyết đại hội Công đoàn khối, đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực và có hiệu quả; bảo đảm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, vừa tích cực tham gia các hoạt động sôi nổi, rộng khắp của công đoàn.

Công đoàn các Vụ, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bằng kinh phí của công đoàn. Duy trì tổ chức gặp mặt, tặng quà đối với các đồng chí nghỉ hưu; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCCLĐ khối cơ quan, tổ chức tặng quà các cháu học sinh giỏi, thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu...

Công đoàn Khối cơ quan Bộ đã vận động cán bộ, công chức, lao động tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Ban Thường vụ Công đoàn Khối đã phối hợp với các đơn vị tổ chức cải thiện bếp ăn cơ quan, duy trì hoạt động phòng trào rèn luyện thân thể… Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Bộ và Công đoàn Bộ phát động, đẩy mạnh cải cách hành chính,văn hóa công sở; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chỉ đạo, xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tăng cường phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ; có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, đóng góp vào thành tích chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường,tham gia xây dựng đảng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

anh-6.jpg
Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2025 ra mắt Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các công đoàn cơ sở đã tham gia góp ý, thảo luận về các biện pháp cải tiến tổ chức, lề lối, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, phòng cháy chữa cháy, cải thiện nâng cao đời sống cho cán bộ, người lao động. Các ý kiến đã chỉ ra những khó khăn, thách thức liên quan đến các mặt công tác và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong 10 tháng cuối năm 2023.

Đại diện Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Tân Tuyến đã tiếp thu các ý kiến và trên cơ sở chỉ đạo của Thứ trưởng, Đoàn chủ tịch sẽ xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, cải thiện đời sống người lao động. Về lâu dài sẽ tham mưu cho lãnh đạo Bộ cải thiện lề lối làm việc, cải thiện cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thời gian tới.

anh-2(2).jpg

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến thành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2025. Nhân dịp này, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan Bộ Nguyễn Văn Triều cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2023 trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị trong Khối.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khuyến khích cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO