--Quảng cáo---

Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT đạt nhiều kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019

Ngành TN&MT - 11:59 28/08/2019

(TN&MT) – Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT mới đây đã có báo cáo kết quả sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Mới đây, Khối thi đua số VI (gồm 07 đơn vị: Báo Tài nguyên và Môi trường; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Công ty cổ phần thiết bị Khí tượng Thủy văn và Môi trường Việt Nam; Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam; Ban Quản lý các Dự án đầu tư và Xây dựng) của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Được biết, trong 06 tháng đầu năm 2019, với sự nỗ lực phấn đấu của các tập thể, công chức, viên chức và người lao động, các đơn vị trong Khối thi đua VI đã tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đã đề ra. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động trên cơ sở kế hoạch chung của của Khối và đã đạt được những kết quả khích lệ. Lãnh đạo các đơn vị trong Khối luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong Khối nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, có nhiều sáng kiến trên các lĩnh vực công tác của các đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

thanh vien khoi thi dua so VI
Lãnh đạo các thành viên Khối Thi đua số VI họp bàn sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Khối Thi đua số VI luôn cập nhật và quán triệt các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua tại các đơn vị trong Khối; chấp hành và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về các mặt chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước; Các cơ quan đơn vị như Báo và Tạp chí đã xây dựng nhiều bài viết tuyên truyền về một số nội dung như việc tháo gỡ các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và phân loại rác thải tại nguồn 3R, tài nguyên nước …

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối cũng tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; xây dựng thực hiện các giải pháp trong thực thi nhiệm vụ, ổn định lao động sản xuất, đảm bảo vị trí việc làm, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và 5 năm 2016 - 2020.

Về kết quả tổ chức phong trào thi đua trong Khối, các thành viên đã hưởng ứng chủ đề phát động thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả bứt phá phát triển bền vững đất nước”. Khối thi đua cũng đã phát động và động viên toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Khối hăng hái thi đua công tác, nâng cao năng suất lao động, chất lượng doanh thu, nâng cao thu nhập cho người lao động; hành động quyết liệt; đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là những trì trệ, yếu kém trong xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách hướng tới phát triển kinh tế bền vững đất nước.

Khối Thi đua số VI luôn bám sát các văn bản của Nhà nước và của Bộ Tài nguyên và Môi trường, căn cứ vào tình hình của từng đơn vị để hướng dẫn công tác đăng ký thi đua ngay từ đầu năm, hồ sơ đăng ký thi đua được gửi cho Bộ theo quy định; Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

Để hưởng ứng các phong trào thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện quan trọng, đồng thời tổ chức sâu rộng, hiệu quả và chất lượng các hoạt động kỷ niệm. Khối thi đua số VI quyết tâm phấn đấu thi đua hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2019. Xây dựng nhiều tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến, nhân tố mới, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua số VI từng bước đi vào chiều sâu, bảo đảm nền nếp, hiệu quả và có tác dụng rất tích cực trong việc động viên và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị trong Khối.

Riêng về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Khối sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường để phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019; chú trọng gắn kết việc tuyên truyền chuyên ngành với tuyên truyền chung của Bộ nhằm tạo sự đồng thuận của toàn xã hội góp phần nâng cao vai trò quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong sự phát triển chung của đất nước; tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua, hưởng ứng tổ chức tốt các ngày kỷ niệm liên quan đến các đơn vị trong Khối và đẩy mạnh các hoạt động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, các hoạt động văn nghệ, thể thao và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, biểu dương kịp thời những cách làm hay, nhân tố mới nhằm hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X …


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO