--Quảng cáo---

Khối thi đua III, Bộ TN&MT: Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

Ngành TN&MT - 19:46 09/08/2019

(TN&MT) - Sáng 9/8, với sự chủ trì của Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam, Khối thi đua III thuộc Bộ TN&MT đã tổ chức Sơ kết hoạt động 6...

(TN&MT) - Sáng 9/8, với sự chủ trì của Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam, Khối thi đua III đã tổ chức Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.

Ông Tạ Đình Thi
Ông Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam phát biểu 

Khối thi đua III tập trung các Tổng cục có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên ngành của Bộ, bao gồm 05 Tổng cục: Biển và Hải đảo Việt Nam, Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Khí tượng Thủy văn, với tổng số 92 đơn vị trực thuộc và gần 6.718 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tổng cục Trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cho biết: 2019 là năm có ý nghĩa tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016- 2020) của cả nước; kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019); sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và là năm quan trọng trong thực hiện Kế hoạch thi đua của ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020.

chủ trì
Các đồng chí đại diện Khối thi đua III chủ trì Hội nghị 

Thực hiện Công văn số 585/BTNMT-TĐKTTT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước”. Ngày 12 tháng 5 năm 2019, Khối Thi đua III đã có Công văn số 02/KTĐIII-TCBHĐVN phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối nhằm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ngay từ đầu năm 2019, Khối Thi đua III đã triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức phát động, xây dựng kế hoạch hoạt động, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tạo không khí thi đua hăng hái, sôi nổi trong đơn vị góp phần xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kiện toàn và ổn định tổ chức, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới toàn diện công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ngoài các phong trào thi đua được phát động từ đầu năm, các đơn vị trong Khối đã tiếp tục phát động các phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng và áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc được coi là khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

cac dai bieu
Các đại biểu Khối thi đua III chụp ảnh lưu niệm 

Các đơn vị trong Khối đã xây dựng được các tiêu chí điển hình tiên tiến, đăng ký phấn đấu các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng, phổ biến, học tập kinh nghiệm và phát động phong trào thi đua noi gương học tập làm theo các điển hình tiên tiến. Theo đó hàng loạt các phong trào thi đua được phát động và triển khai đem lại kết quả rất tốt như: Lao động giỏi - Lao động sáng tạo; Nghiên cứu khoa học công nghệ; Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Đền ơn đáp nghĩa; Văn hóa thể thao và xây dựng nếp sống văn hóa; Học tập nâng cao trình độ; Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động… Qua đó, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các đơn vị.

Trong thời gian tới, Khối thi đua số III tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện, triển khai có hiệu quả các mặt công tác của Khối; thực hiện đúng quy chế hoạt động của Khối.

 Theo đó, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, trọng tâm là “tập trung rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Khối theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị một cách có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường và kế hoạch cải cách hành chính của các đơn vị trong Khối năm 2019. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường;

Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở trong từng cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong từng đơn vị, từng công chức, viên chức và người lao động.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến giai đoạn tiếp theo; tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; biểu dương kịp thời những cách làm hay, nhân tố mới;

Chỉ đạo phong trào thi đua, hưởng ứng tổ chức tốt các ngày kỷ niệm liên quan đến các đơn vị trong Khối; đẩy mạnh các hoạt động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, các hoạt động văn nghệ, thể thao và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO