Khánh Hòa: Nhiều địa phương dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Xuân Lam| 22/12/2021 14:39

(TN&MT) - Huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa có thông báo tạm dừng tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngày 22/12, UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa có văn bản gửi Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND các xã và thị trấn Cam Đức về việc thông báo tạm dừng tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Nhiều địa phương ở Khánh Hòa dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Theo UBND huyện Cam Lâm, hiện nay tại địa phương này đã thực hiện hết chỉ tiêu sử dụng đất theo quyết định ngày 20/9 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Đồng thời, huyện Cam Lâm đang triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch (đến nay chưa được phê duyệt).

Vì vậy, huyện thông báo tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 16/12 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó ngày 9/12, UBND thị xã Ninh Hòa có văn bản gửi Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thị xã Ninh Hòa, UBND các xã, phường về việc tạm dừng tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo văn bản này, UBND  thị xã Ninh Hòa cho biết địa phương này đang triển khai lập mới quy hoạch sử đụng đất 2021- 2030 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (trong đó thực hiện theo định hướng quy hoạch cấp tỉnh của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và các quy hoạch khác…).  

UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa có văn bản gửi Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND các xã và thị trấn Cam Đức về việc thông báo tạm dừng tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Để tránh phát sinh việc mâu thuẫn giữa các quy hoạch (quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong và các quy hoạch ngành khác) và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất, UBND thị xã Ninh Hòa thông báo tạm dừng tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. 

Thời gian tạm dừng là từ ngày 10/12 đến khi Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Ninh Hòa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Nhiều địa phương dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO