--Quảng cáo---

Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 3030

Tài nguyên - Mai Đan - 14:09 13/11/2020

(TN&MT) - Sáng 13/11, tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về Nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 3030, tầm nhìn đến 2050.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại cuộc họp

Về quá trình thực hiện Nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 3030, tầm nhìn đến 2050, Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành kế hoạch tổ chức lập quy hoạch của Bộ TN&MT. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được giao chủ trì lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thời gian lập quy hoạch từ 2019 - 2021.

Ngày 13/8/2019, Tổng cục đã có Quyết định số 669/QĐ-ĐCKS phê duyệt kế hoạch tổ chức lập quy hoạch. Tổng cục đã phối hợp với tư vấn xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch, tổ chức hội thảo, gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ TNMT, tổ chức Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch…

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Bá Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) cho biết, các nội dung lập quy hoạch gồm: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đánh giá tác động của hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tới kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường; phân tích, đánh giá chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, bảo vệ môi trường và các quy hoạch có liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội tác động tới việc điều tra trong thời kỳ Quy hoạch.

Ngoài ra, phân tích quan điểm, mục tiêu của hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trong kỳ quy hoạch; định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; xác định giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch; xây dựng báo cáo quy hoạch; thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch.

Ông Nguyễn Bá Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) báo cáo tại cuộc họp

Theo ông Nguyễn Bá Minh, Quy hoạch xác định các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên như: Hoàn thành các nhiệm vụ theo Quy hoạch 1388 đang thực hiện hoặc chưa thực hiện; hoàn thành các nhiệm vụ lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền; đánh giá tiềm năng khoáng sản phần đất liền các khu vực có triển vọng, quy mô lớn, cần thiết và có nhu cầu cao đối với kinh tế - xã hội, điều kiện khai thác thuận lợi gồm: than (than đá, than nâu), cát sỏi lòng sông, đá ốp lát, cát trắng silic, vôi công nghiệp, một số khoáng sản kim loại quan trọng (urani, sắt, thiếc, wolfram, đồng, vàng).

Đồng thời, điều tra, lập bản đồ địa chất, khoáng sản, tai biến địa chất, địa chất môi trường tỷ lệ 1:100.000 vùng biển ven bờ đến 300m nước; điều tra, đánh giá khoáng sản ở các khu vực biển có triển vọng; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về địa chất, khoáng sản, chuyển đổi số và lồng ghép, tích hợp với cơ sở dữ liệu chung của lĩnh vực TN&MT.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề xuất Bộ TN&MT sớm họp Hội đồng để Tổng cục hoàn thiện nhiệm vụ trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh cuộc họp

Đánh giá cao vai trò quan trọng của Nhiệm vụ này, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hoàn thiện lại các nội dung, trong đó xác định các giải pháp và nguồn lực thực hiện.

Theo Thứ trưởng, Tổng cục cần quyết định xem xét các thành viên chính thức của Hội đồng Thẩm định về nội dung Nhiệm vụ lập Quy hoạch, cân nhắc lựa chọn 3 chuyên gia và phải gửi sớm nội dung Nhiệm vụ này cho các thành viên Hội đồng, trước ngày họp Hội đồng khoảng 3 - 4 ngày. Trên cơ sở đó, cố gắng đảm bảo kế hoạch cuộc họp Hội đồng diễn ra vào ngày 20/11 tới.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO