--Quảng cáo---

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thời sự - Trần Tuấn - 16:14 26/10/2020

(TN&MT) - Sáng nay, 26-10, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, TP Hải Dương, 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 106.000 đảng viên trong toàn tỉnh dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ đạo đại hội; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và các đoàn đại biểu tỉnh bạn.

Đại biểu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí phó bí thư tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 350 đại biểu là những đảng viên ưu tú đại diện cho 15 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, trong phiên họp trù bị ngày 25-10, với sự thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết bầu 15 thành viên vào Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội; bầu 2 thành viên vào Đoàn Thư ký Đại hội; bầu 9 thành viên vào Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thống nhất thông qua chương trình làm việc Đại hội phiên chính thức; thông qua quy chế làm việc và nội quy của Đại hội; thông qua quy chế bầu cử và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Đại hội

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trong nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; sự đoàn kết, nêu cao ý chí, khát vọng với bước đi vững chắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, sáng tạo, đổi mới và đúng hướng của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, công tác tổ chức đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh; quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế; thực hiện tốt nội dung, chương trình của Đại hội, làm cho Đại hội thật sự là đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội đã thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; đồng thời xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới; thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XXII Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện nghị quyết Đại hội XVI, Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế của tỉnh Hải Dương tăng trưởng khá, chú trọng cơ cấu lại các ngành kinh tế, bước đầu đạt kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP (giá 2010) tăng bình quân 8,1%/năm (mục tiêu từ 8 - 8,5%), cao hơn giai đoạn 2010 - 2015 (7,7%) và cao hơn mức bình quân chung của cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 69,8 triệu đồng, tương đương khoảng 3.020 USD (đứng thứ 19 trong toàn quốc). Quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015 (đứng thứ 11 trong toàn quốc); tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế tăng từ 35,2% (giai đoạn 2011-2015) lên 47,1% (giai đoạn 2016-2020). Đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI đề ra.

Tập trung thực hiện cơ cấu lại kinh tế, cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, trên cơ sở phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế và dịch vụ; năm 2020, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chiếm 90,3% GRDP (đầu nhiệm kỳ chiếm 78%). Chỉ đạo và thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh đã đạt tiến bộ trên một số mặt, huy động được nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển , tỷ lệ huy động vốn đầu tư trên GRDP bình quân đạt 36,6%, (mục tiêu 32%). Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư, nguồn vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước tăng từ 80,6% (năm 2015) lên 89,4% (năm 2020), đặc biệt từ khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh (từ 18,7% lên 29,4%) trong tổng vốn đầu tư xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng; hạ tầng đô thị được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; không gian đô thị được mở rộng với 2 thành phố, 1 thị xã; kết cấu hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã được quan tâm đầu tư và đạt được kết quả quan trọng; cơ cấu nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng tích cực, hiệu quả.

Công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện; đã tổ chức khai thác, quản lý có hiệu quả các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã bám sát vào chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục các dự án, công trình được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, qua đó tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn đạt 78,4%, đất ở đô thị 73,2%, đất các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 92%.

Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nguồn nước, không khí, đất đai được tăng cường; chú trọng công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư. Công tác thanh tra, xử lý các vi phạm về môi trường được tiến hành thường xuyên và xử lý kiên quyết . Một số “điểm nóng” về môi trường, nhất là việc gây ô nhiễm do hoạt động của lò gạch thủ công đã được xử lý triệt để.

Công tác quản lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh được tăng cường; thực hiện tốt Đề án lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh. Phong trào vệ sinh môi trường từ thôn, khu dân cư được đẩy mạnh, huy động được sự đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư; nhiều mô hình tự quản bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả…

Đại hội đã đề ra phương hướng và mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững. Cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số với các trụ cột: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội bầu 15 thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Biểu dương những thành tích phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, hệ thống chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương trong những năm qua.

Tại Đại hội này, cùng với đánh giá, xem xét tác động của tình hình trong nước và quốc tế với Hải Dương, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại hội phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh, trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu như nêu trong Báo cáo chính trị là đến năm 2025, Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đây là mục tiêu lớn, thể hiện khát vọng phát triển của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương để định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 5 năm tới và cho những năm tiếp theo. Đồng thời, cũng thể hiện sự đồng hành với đất nước trong mục tiêu xây dựng và phát triển nước ta như trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi Đảng bộ tỉnh Hải Dương phải có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, thống nhất với tinh thần và ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Về phát triển kinh tế, Hải Dương cần khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; trong đó, cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp liên kết, kết nối nội vùng và với các địa phương khác. Đồng thời, quan tâm đến công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hải Dương cần đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững dựa trên các trụ cột chính: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ chất lượng cao, phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Trong đó, cần quan tâm đến phát triển kinh tế đô thị, kinh tế số nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tạo bước đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục cơ cấu hợp lý lĩnh vực đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội. Chú trọng điều hành ngân sách Nhà nước theo hướng đảm bảo tài chính an toàn, bền vững. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; phát triển và hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, tăng nội lực của nền kinh tế.

Đề nghị tỉnh cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội. Theo đó, đề nghị tỉnh tận dụng tốt cơ hội Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng chuyển dịch đầu tư đang diễn ra trên thế giới, các hiệp định thương mại tự do mà ta đã ký kết, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực ưu tiên để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; liên kết chặt chẽ giữa khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực dân doanh. Trong đó, cần chú ý phát triển doanh nghiệp nội địa và nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi sản xuất đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Đây là giải pháp quan trọng để khắc phục tồn tại, hạn chế mà báo cáo chính trị đã chỉ ra là cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài.

Cùng với đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, Hải Dương cũng cần hết sức chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn tại nguyên một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất. Tôi rất tán thành với việc Hải Dương lựa chọn việc đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh theo hướng phát triển xanh và phát triển bền vững. Đây cũng là định hướng phát triển của Chính phủ trong những năm tới. Bên cạnh phát triển kinh tế - đô thị, cần chú ý phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...

Trong ngày hôm nay, Đại hội sẽ tiếp tục làm việc thảo luận, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII sẽ họp phiên thứ nhất bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy, bầu lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày mai 27-10.

 

Các đại biểu dự Đại hội


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO