Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Việt Linh - Việt Cường| 21/09/2020 11:05

(TN&MT) - Sáng 21/9 Đảng bộ tỉnh Hà Nam, đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Cùng 322 đại biểu chính thức dự đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dự Đại hội.

Sáng 21/9 Đảng bộ tỉnh Hà Nam, đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ", Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam sẽ diễn ra trong thời gian 3 ngày (từ 20 đến 22/9).

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ tiến hành thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

322 đại biểu chính thức đại diện cho 50.604 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Nam tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện lớn, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, thu hút sự quan tâm và tin tưởng, kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Nhiều tháng qua, ở khắp các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã liên tục diễn ra các hoạt động thông tin, tuyên truyền, các công trình, phần việc có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước. Công tác chuẩn bị đại hội đã được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Đây là tiền đề rất quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội.

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tham dự đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong bối cảnh có nhiều thuận lợi: Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết phù hợp với thực tiễn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế trong nước ổn định, tiếp tục phát triển, đạt nhiều thành tựu nổi bật; vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, niềm tin, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố, tăng cường. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức: tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình biển Đông diễn biến rất phức tạp; thời tiết, dịch bệnh khó lường; hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối chính trị, tình hình an ninh trật tự, đơn thư, khiếu kiện tiềm ẩn nhiều phức tạp...

Quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và sự phối hợp của các tỉnh bạn; với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cũng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động khoáng sản; tập trung xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc phát triển công nghiệp khai thác, sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng để bảo vệ cảnh quan, môi trường, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển du lịch, dịch vụ,... thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, đo đạc bản đồ, cấp GCNQSD đất cho các tổ chức, cá nhân, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất. Tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề ô nhiễm môi trường bức xúc của tỉnh; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cao hiệu quả môi trường chăn nuôi, làng nghề, chất thải y tế, rác thải đô thị và nông thôn,... hoạt động 03 nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Đến hết năm 2020: 100% rác thải đô thị được thu gom và xử lý; 98% rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom (trong đó 90% được xử lý). Chủ động xây dựng các Chương trình, Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội và môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, góp phần thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức đan xen, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả toàn diện. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng. Năng lực, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị được nâng lên. Hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, kịp thời, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập hợp, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt 10,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp – xây dựng. GRDP bình quân đầu người năm 2020 gấp 1,7 lần so với năm 2015. Phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Xuất, nhập khẩu đạt khá, thu ngân sách tăng cao; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt.

Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững. Năm 2020, đại dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, tác động đến việc thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống hiệu quả dịch bệnh; đồng thời triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội. Việc tổ chức, triển khai thực hiện 3 khâu đột phá đạt kết quả tích cực: Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từng bước được hình thành; tỷ lệ cơ giới hoá, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác tăng cao. Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp giảm rõ rệt. Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị được nâng lên.

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. 05 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội chưa đạt mục tiêu đề ra. Một số tồn tại, hạn chế chậm được khắc phục, nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi, ô nhiễm môi trường, chất lượng nước sinh hoạt. Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh chuyển biến chậm.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Hà Nam đề ra các phương hướng, mục tiêu tổng quát là tăng cường đoàn kết, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2025: Là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước; Đến năm 2030: Là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ, có điều tiết ngân sách về Trung ương, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước; Đến năm 2035: Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, một số khâu đột phá là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hoá nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO