Đất đai

Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Cà Mau

Thúy Nhi 10/04/2024 - 18:32

Ngày 10/4, tại trụ sở Bộ TN&MT, Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -2025) của tỉnh Cà Mau.

Ông Chu An Trường, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp và tham dự có các thành viên Hội đồng là đại diện một số Bộ ngành liên quan và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

Về phía UBND tỉnh Cà Mau có ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở TN&MT Cà Mau và đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh.

Tại buổi họp, sau khi đơn vị tư vấn trình bày báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -2025) của tỉnh Cà Mau, đại diện Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất đã trình bày báo cáo thẩm tra hồ sơ.

Theo đó, hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh Cà Mau đã đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ TN&MT, được xây dựng công phu, nghiêm túc, kết cấu và bố cục hợp lý. Đến nay, Cục đã nhận được 11/14 ý kiến Ủy viên Hội đồng thẩm định của các Bộ ngành và đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

sequence-03.00_31_59_03.still008.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Cũng theo Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, UBND Khánh Hoà đã xác định các chỉ tiêu cơ bản phù hợp với cấp quốc gia phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022, tuy nhiên, số liệu chưa được rà soát, cập nhật theo chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh phân bổ tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Cà Mau, rà soát, cập nhật chỉ tiêu sử dụng đất đã được điều chỉnh phân bổ tại Quyết định số 227 của Thủ tướng Chính phủ và giải trình đầy đủ về cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học việc xác định chỉ tiêu này, phải thể hiện được các công trình, dự án, giải pháp cụ thể để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh Cà Mau và báo cáo thẩm tra kế hoạch của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, đồng thời nhất trí thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh có chỉnh sửa, bổ sung về: rà soát các quy hoạch ngành, quốc gia nhất là các chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 227 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý bằng Văn bản của các Bộ, ngành về hồ sơ kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Thay mặt cho UBND tỉnh Cà Mau, ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở TN&MT cho biết, Sở sẽ cùng đơn vị tư vấn rà soát, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ TN&MT.

Kết luận tại cuộc họp, ông Chu An Trường - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định yêu cầu tỉnh Cà Mau cần phân tích, đánh giá đầy đủ về tình hình quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là tình hình sử dụng đất các công trình, dự án quy mô lớn về tiến độ thực hiện đầu tư và hiệu quả sử dụng đất.

Phân tích, đánh giá đầy đủ rõ hơn về những mặt được, mặt chưa được trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2016-2020) và kế hoạch sử dụng đất các năm 2021, 2022, 2023 cấp huyện; trong đó cần làm rõ nguyên nhân các chỉ tiêu quy hoạch thực hiện đạt thấp.

Cuối cùng ông Chu An Trường đề nghị UBND tỉnh Cà Mau khẩn trương rà soát tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến tham gia bằng văn bản của các Bộ, ngành và ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) của tỉnh gửi Bộ TN&MT kiểm tra, rà soát trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Cà Mau
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO