Huế: Tăng cường tinh giản biên chế công chức

10/12/2018 15:51

(TN&MT) - Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII vừa diễn ra, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII đã thông qua Nghị quyết về việc giao biên chế công chức năm 2019
HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII đã thông qua Nghị quyết về việc giao biên chế công chức năm 2019
 

Căn cứ quyết định ngày 17/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019; tỉnh Thừa Thiên Huế được giao 2.130 biên chế, giảm 46 biên chế so với năm 2018.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng kế hoạch biên chế công chức năm 2019 với phương án giảm 50% biên chế ở các đơn vị, địa phương sau khi thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và tiếp tục giảm ở các đơn vị còn biên chế chưa sử dụng, kể cả các đơn vị sau khi đã giảm 50% số công chức tinh giản biên chế, nghỉ hưu, thôi việc.

Theo kế hoạch sẽ giảm được 46 biên chế (trong đó giảm: 34 biên chế thực hiện tinh giản, nghỉ hưu, thôi việc; 12 biên chế ở các đơn vị còn biên chế chưa sử dụng), đảm bảo đủ số lượng biên chế công chức được giao.

Đối với việc phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế, theo kế hoạch trong năm 2019 sẽ giảm 1.749 biên chế; trong đó giảm 96 biên chế viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, 568 biên chế đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần chi thường xuyên, giảm 1.085 người đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn bộ chi thường xuyên thì các đơn vị này tự quyết định số lượng người làm việc trên cơ sở vị trí việc làm và nguồn thu của đơn vị.

Ông Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của pháp luật tại các cơ quan hành chính của tỉnh...

“Từ năm 2015 đến nay đã thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP là 30 người, nghỉ hưu đúng tuổi 248 người, thôi việc 28 người. Năm 2018, thực hiện tinh giản biên chế 08 người, nghỉ hưu đúng tuổi 81 người và thôi việc 06 người. Về tỷ lệ giảm biên chế: Biên chế giao năm 2015 là 2.269 người (gồm 2.244 biên chế công chức và 25 biên chế công chức dự bị). Biên chế giao năm 2018 là 2.176 người; giảm so với năm 2015 là 93 biên chế (đạt tỷ lệ 4,1%)”- ông Đông thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Tăng cường tinh giản biên chế công chức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO