--Quảng cáo---

Hội thảo Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam: Làm rõ nhiều vấn đề then chốt

Văn hóa - 14:25 17/07/2019

(TN&MT) – Sáng ngày 17/07/2019, tại TP. Nam Định, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN phối hợp cùng UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội thảo Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Việt Nam.

IMG 0147
Toàn cảnh buổi hội thảo.

Đến dự có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; đại diện lãnh đạo các vụ, viện; đại diện lãnh đạo các tỉnh, sở; cùng 115 các nhà khoa học trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, môi trường…

Hội thảo đã tập trung làm rõ nhiều vấn đề then chốt trong xây dựng NTM ở Việt Nam như: Phát huy vai trò của người dân trong xây dựng NTM; Phát huy kinh tế nông nghiệp, nông thôn; Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá trong xây dựng NTM; Xây dựng và giữ gìn cảnh quan, môi trường nông thôn.

IMG 0148
Hội thảo đã tập trung làm rõ nhiều vấn đề then chốt trong xây dựng NTM ở Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được hàng chục ý kiến tham luận mở của các chuyện gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ xây dựng NTM ở Trung ương và địa phương.

Trong đó, đáng chú ý là hội thảo về chuyên đề “Xây dựng và giữ gìn cảnh quan, môi trường nông thôn”. Trên cơ sở thực trạng và những vấn đề đặt ra, hội thảo đã tập trung thảo luận và đề xuất một số vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới như: Về cảnh quan nông thôn cần có định hướng giải pháp để xây dựng cảnh quan NTM vừa mang tính sinh thái, vừa đậm đà bản sắc văn hoá truyền thống.

Quan tâm hơn nữa đến vấn đề quy hoạch cảnh quan nông thôn trong xây dựng NTM, trong đó quan tâm đến vấn đề phân khu chức năng của các khu vực vừa đảm bảo tính tiện ích và hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống.

Ngoài ra, cần xác định giải pháp trọng tâm và hiệu quả để xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, trong đó xác định đúng giải pháp về phân loại rác thải tại hộ gia đình để ủ thành phân bón hữu cơ, lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp cho đặc thù từng khu vực nông thôn các vùng miền.

Đồng thời, cần có sự quan tâm đúng mức đến xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn phù hợp với đặc điểm phân bố dân cư từng địa phương, có thể theo hình thức phân tán quy mô hộ gia đình, xử lý bán tập trung theo từng cụm dân cư hoặc xử lý tập trung quy mô cấp xã, liên xã ở các khu vực có điều kiện phù hợp.

Bên cạnh đó, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế phải gắn với việc phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn (sản xuất giảm thiểu chất thải, tái chế và tái sử dụng chất thải, đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu nhưng phải có biện pháp xử lý chất thải tránh ô nhiễm môi trường). Khuyến khích phát triển theo hướng xanh, sạch.

Hội thảo đề xuất bên cạnh hệ thống chính sách áp dụng cho cả nước như hiện nay thì cần có chính sách về bảo vệ môi trường đặc thù cho khu vực nông thôn.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO