Xã hội

Hội Nhà báo Việt Nam quy định tổ chức, hoạt động, công tác quản lý các CLB sinh hoạt chuyên môn

Mai Anh 03/10/2023 - 20:56

(TN&MT) - Ngày 3/10, Trung tâm Văn hóa báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam ra Thông báo số 24/TB-TTVHBC gửi Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ thuộc quản lý của Hội Nhà báo Việt Nam về quy định mới ban hành của Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

ktnb1-1681383088726.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao cờ thi đua xuất sắc cho 13 tập thể

Theo đó, từ tháng 6/2023, đơn vị Nhà Văn hóa chính thức được phê duyệt đổi tên thành Trung tâm Văn hóa báo chí, là đơn vị sự nghiệp thuộc Hội Nhà báo Việt Nam. Ngoài một số chức năng mới được bổ sung, Trung tâm tiếp tục được Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam giao chức năng nhiệm vụ là đơn vị thực hiện công tác quản lý các Câu lạc bộ (CLB) thuộc quản lý của Hội Nhà báo Việt Nam bao gồm: các CLB được thành lập trước thời điểm tháng 3/2019 do lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam ký quyết định thành lập và các CLB được đổi tên, kiện toàn lại sau thời điểm tháng 3/2019 do Nhà Văn hóa ký Quyết định, căn cứ vào phê chuẩn của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam (không có CLB được thành lập mới từ thời điểm 2019).

Như vậy, Trung tâm Văn hóa báo chí tiếp tục là đơn vị đầu mối thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thực hiện công tác quản lý hoạt động của các CLB, tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất cho lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam về các vấn đề có liên quan, đảm bảo tính chất hoạt động của các CLB sinh hoạt chuyên môn vận hành theo đúng Quy định do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành, phù hợp với Điều lệ Hội và pháp luật Nhà nước.

Bằng Thông báo số 24/TB-TTVHBC, Trung tâm gửi đến các CLB Quyết định số 163/QĐ- HNBVN ngày 29/9/2023 về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và công tác quản lý các Câu lạc bộ sinh hoạt chuyên môn thuộc Hội Nhà báo Việt Nam. Đề nghị các CLB tiến hành phố biến, rà soát lại tổ chức, hoạt động, hệ thống văn bản, phối hợp với Trung tâm Văn hóa báo chí để được hướng dẫn, chuẩn hóa theo các quy định hiện hành của Hội Nhà báo Việt Nam.

Trung tâm sẽ bố trí buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chủ nhiệm các CLB nhằm mục đích tổ chức lại hoạt động quản lý CLB từ phía Hội Nhà báo Việt Nam; hỗ trợ Ban Chủ nhiệm các CLB trong việc cập nhật, nắm bắt các nội dung tại Quy định mới, đồng thời trao đổi để cùng tháo gỡ, giải quyết các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong hoạt động của CLB, những bất cập trong công tác quản lý; thảo luận thống nhất phương án phối hợp hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động CLB, nâng cao chất lượng công tác quản lý... Thời gian dự kiến vào trung tuần tháng 10/2023, Trung tâm sẽ có thông báo cụ thể đến các CLB.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nhà báo Việt Nam quy định tổ chức, hoạt động, công tác quản lý các CLB sinh hoạt chuyên môn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO