--Quảng cáo---

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 22: Đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển KT-XH trong tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát

Trong nước - Anh Dũng - 11:56 04/07/2020

(TN&MT) - Ngày 03/7, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng diễn ra Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI. Các đồng chí: Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí: Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 22

6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã có giải pháp linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 19/5/2020 “Về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát” để nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội; chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chủ đề năm 2020: “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”; tập trung thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn ước đạt 51.072 tỷ đồng, giảm 918 tỷ đồng, tương ứng giảm 3,61% so với cùng kỳ 2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1,66 triệu lượt khách, giảm 49,1%; tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 6.858 tỷ đồng, giảm 26,2%. Tổng mức bán lẻ ước đạt 27.021 tỷ đồng, giảm 2,8%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 575 triệu USD, giảm 10,9%. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 giảm 7,3% so cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất nông nghiệp ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Sản lượng khai thác hải sản ước đạt 21.094 tấn, bằng 55,1% KH, tăng 1,6%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 11.259,3 tỷ đồng, bằng 36,4% dự toán; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 11.001,4 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2020, nhờ triển khai quyết liệt các chủ trương của Trung ương và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã thu hút được 13.292,8 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 135,07 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài; tăng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đến 30/6/2020 ước đạt 4.468 tỷ đồng/12.410 tỷ đồng, bằng 36% KH.

Lĩnh vực quy hoạch, quản lý quy hoạch được thực hiện khá tốt. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thành phố đã trình và được Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; cơ bản hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030. Thành phố đã thông qua chủ trương triển khai nhiều dự án lớn, trọng điểm, cấp bách, chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C; làm việc với các bộ, ngành Trung ương về xử lý các vướng mắc trong triển khai một số dự án quan trọng trên địa bàn theo Nghị quyết số 43-NQ/TW; triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2020. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường được chỉ đạo tăng cường.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tội phạm về trật tự xã hội và tai nạn giao thông được kiểm soát. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng khá nặng nề do dịch bệnh Covid-19; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều suy giảm và đạt thấp so với kế hoạch; thu ngân sách khó khăn; số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng. Tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm.

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập; việc giải quyết, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong triển khai dự án còn chậm, kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút đầu tư; tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng công trình sai phép, khai thác khoáng sản chưa được giải quyết triệt để. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Đ/c Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 22

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu kết luận: “Tập trung thực hiện quyết liệt Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. Chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030.

Tổ chức tốt Diễn đàn đầu tư năm 2020; đẩy nhanh xúc tiến đầu tư các khu, cụm công nghiệp, nhất là lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin. Thực hiện kịch bản cân đối ngân sách 6 tháng cuối năm 2020. Tập trung xử lý vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm. Thực hiện quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công.

Tiếp tục quan tâm đầu tư, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di tích trên địa bàn. Tổ chức tốt Hội nghị sơ kết các chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và “4 an” gắn với thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về văn hóa, văn minh đô thị. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách, người lao động bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đảm bảo chất lượng, tiến độ, yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội cấp trên cơ sở trong tháng 7/2020…

Đẩy mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư gắn với tổng kết Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc vận động người dân đồng tình, ủng hộ các chủ trương, chính sách của thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội”.

  • Đà Nẵng: Tập trung tháo gỡ vướng mắc dự án nâng cấp, cải tạo bãi rác Khánh Sơn
    Môi trường - Lan Anh - 16:31 03/07/2020
    (TN&MT) - Để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách xử lý rác thải của thành phố, ngay sau khi bãi rác Khánh Sơn bị đầy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu UBND quận Liên Chiểu tập trung công tác đền bù giải tỏa để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công, tránh điều kiện bất lợi khi mùa mưa đã đến gần.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO