--Quảng cáo---
  • hoàn thành tiêu chí 17 bảo vệ môi trường

Bảo Yên xây dựng huyện nông thôn mới
Xã hội - Bích Hợp - 11:14 27/08/2021
(TN&MT) - Trong giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và nhân dân huyện Bảo Yên đã cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến hết năm 2020, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO