Bảo Yên xây dựng huyện nông thôn mới

Bích Hợp| 27/08/2021 11:14

(TN&MT) - Trong giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và nhân dân huyện Bảo Yên đã cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến hết năm 2020, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Bảo Yên phấn đấu trở thành huyện NTM trong giai đoạn 2021 - 2025. Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng và cũng nhiều khó khăn, thách thức, bởi 9 xã chưa đạt chuẩn NTM đều là những xã đặc biệt khó khăn.

Kế hoạch thực hiện mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2025, nhưng sẽ phấn đấu hoàn thành sớm hơn 1 năm. Ngay từ đầu năm 2021, huyện đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của phân công cụ thể trách nhiệm, nội dung công việc cho từng thành viên. Ông Tô Ngọc Liễn Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết: “Trong nỗ lực phấn đấu đạt huyện NTM theo kế hoạch, huyện Bảo Yên tập trung vào một số giải pháp tính như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của hà nước, phát huy sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở nông thôn; huy động và bố trí nguồn lực phục vụ xây dựng NTM; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tiếp tục phát huy các phong trào thi đua xây dựng đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn; tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng NTM; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng NTM; xây dựng NTM gắn với phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa, hiệu quả cao và bền vững”.

Cùng với sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân Bảo Yên quyết tâm trở thành huyện NTM vào năm 2024

Để đạt chuẩn NTM vào năm 2025, huyện Bảo Yên Yên cần 100% số xã đạt chuẩn NTM. Hiện, có 9 xã chưa về đích NTM trên địa bàn huyện là những xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, đa số đều có xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng hạn chế; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, còn một bộ phận người dân chưa chủ động, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất; năng lực của một số cán bộ cơ sở còn hạn chế, chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao...

Bảo Hà và Vĩnh Yên là hai trong 9 xã đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Yên phấn đấu cán đích NTM vào năm 2021 theo kế hoạch của huyện. Đến nay, Bảo Hà còn 8 tiêu chí chưa đạt trong 19 tiêu chí NTM. Đó là tiêu chí: trường học, môi trường và an toàn thực phẩm, nhà dân cư, thu nhập, hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hoá.

Ông Bùi Trịnh Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà cho biết: “Những tiêu chí chưa đạt được cũng là những tiêu chí khó khăn nhất gắn với đặc thù ở một xã đặc biệt khó khăn. Đơn cử như tiêu chí môi trường, là dân nông thôn đồng bào vùng dân tộc thiểu số nhiều nên thói quen về chăn nuôi cũng như các tập tục lạc hậu khó thay đổi. Từ thực tế đó, để đạt tiêu chí đặt ra, xã giao cho các và ngành, đoàn thể xây dựng các mô hình tự quản, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; thay đổi thói quen, tập tục lạc hậu, cải tạo, nâng cấp chuồng trại chăn nuôi, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm bảo đảm sạch sẽ... Hàng năm lên kế hoạch phát động phong trào thi đua “Vệ sinh môi trường nông thôn, nhà cửa, đường làng , ngõ xóm xanh - sạch - đẹp” gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huy động nhân dân thực hiện vệ sinh định kỳ các khu vực công cộng, khu dân cư tập trung. Xây dựng mô hình đội tự quản về vệ sinh môi trường nông thôn, mô hình xử lý rác thải. Thành lập tổ thu gom rác, tổ tuyên truyền về phân loại thu gom rác thải tại các thôn.

Nhân dân huyện Bảo Yên nỗ lực hoàn thành tiêu chí 17 bảo vệ môi trường

Để hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch đã đặt ra, xã phân công cho các đồng chí cấp ủy phụ trách các thôn để có sự sát sao cụ thể, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. để xã có những chỉ đạo, giải pháp kịp thời, phù hợp với từng thôn và phát huy cao độ vai trò của cán bộ thôn bản. nhất là trong việc đi đầu, làm gương thực hiện các tiêu chí NTM”, Chủ tịch xã cho hay.

Việc xây dựng thôn NTM ở các xã đặc biệt khó khăn là tiền đề để các xã làm quen việc thực hiện xây dựng NTM, người dân thấy được những lợi ích mang lại từ việc xây dựng NTM cũng như thấy rõ được vai trò trách nhiệm của mỗi thành phần xã hội trong công cuộc xây dựng NTM. Từ đó tạo thuận lợi cho việc hoàn thành về đích NTM trong toàn xã.

Trong đó cấp ủy đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch, xây dựng đề án và tổ chức thực hiện, khẩn trương tập trung tháo gỡ các nút thắt về kết cấu hạ tầng, chú trọng phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhằm thúc đẩy lộ trình và nâng cao chất lượng xây dựng NMT; đồng thời với sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư của Nhà nước, cần huy động tối đa sự chung tay, ủng hộ của các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân với nguyên tắc “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; xây dựng lộ trình chi tiết, cụ thể đối với từng tiêu chí, theo phương châm “tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau”...

Đến thời điểm hiện tại Bảo Yên đã có 7 xã đạt chuẩn NTM và thêm 2 xã sẽ cán đích NTM vào cuối năm 2021

Với những nhiệm vụ, giải pháp tổng thể và cụ thể đã xác định rõ ràng cùng với quyết tâm chính trị, ý chí, nghị lực và truyền thống đoàn kết của nhận dân và chính quyền địa. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để huyện Bảo Yên vượt qua những khó khăn trong chặng đường xây dựng NTM mới để đạt mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo Yên xây dựng huyện nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO