--Quảng cáo---

Hòa Bình: Dồn điền đổi thửa không mất diện tích đất của người dân

Tài nguyên - 13:59 13/10/2018

(TN&MT) - Theo số liệu từ cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình, đến tháng 6/2018, toàn tỉnh Hòa Bình đã dồn điền đổi thửa được 3575,4 ha, chiếm 6,15% diện tích đất trồng trọt của cả tỉnh, chủ yếu là diện tích đất trồng lúa. Số xã thực hiện dồn điền đổi thửa là 21/191 xã, chiếm 12,5%. Một số huyện thực hiện tốt là Yên Thủy, Lương Sơn…

a
UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các cơ quan chuyên môn thực hiện dồn điền đổi thửa, không làm mất diện tích đất của dân.

Sau khi dồn điền đổi thửa bình quân còn 3 thửa và mỗi xứ đồng còn một thửa. Số thửa đất nông nghiệp bình quân/hộ đã giảm trên 50% tại các địa phương thực hiện. Dồn diền đổi thửa tạo thuận lợi đưa cơ giới vào sản xuất, tiết giảm chi phí sản xuất, tạo thuận lợi xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, chứng nhận vùng sản xuất đủ điều kiện ATTP, Vietgap, hữu cơ... Kế hoạch dồn diền đổi thửa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 thực hiện mục tiêu có 15.304/58.182 ha đất sản xuất nông nghiệp có khả năng dồn điền đổi thửa (số liệu tổng hợp của 8 huyện).  

Để thực hiện có hiệu quả công tác dồn điền, đổi thửa, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức thực hiện và hướng dẫn nội dung, trình tự dồn điền đổi thửa tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 với sự tham gia của các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan. Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến của các huyện, thành phố, các sở, ban ngành tập trung thảo luận những khó khăn, thuận lợi thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, đồng thời đề xuất những giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch dồn diền đổi thửa.

dt 27320171051 a5


Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Dũng, thực hiện dồn điền, đổi thửa phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, đoàn kết, có sự đồng thuận cao của nhân dân, không mất diện tích đất của người dân. Thực hiện nguyên tắc tự nguyện, không chia lại ruộng đất, sắp xếp bố trí quỹ đất công ích vào khu vực quy hoạch để xây dựng các công trình hạ tầng, đáp ứng được mục tiêu khắc phục cơ bản tình trạng đất sản xuất nông nghiệp mạnh mún; tổ chức quy hoạch, chỉnh trang đồng ruộng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thâm canh tăng vụ, nâng cao hiệu quả canh tác trên một đơn vị diện tích, phát triển sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, các cấp ủy đảng, các sở ngành chức năng và các địa phương phối hợp chặt chẽ xây dựng xây dựng và thực hiện kế hoạch dồn điền, đổi thửa đến năm 2025 đáp ứng mục tiêu đề ra.

Hiện nay công tác dồn điền đổi thửa của tỉnh Hòa Bình được cơ quan chức năng tích cực triển khai theo tinh thần trách nhiệm không mất diện tích đất của người dân, nông dân hưởng ứng, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO