Hậu Giang từng bước đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống

Lê Hùng (thực hiện)| 20/12/2022 11:25

(TN&MT) - Tỉnh Hậu Giang đã và đang tập trung triển khai thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quốc Việt - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ này.

PV: Xin ông cho biết, công tác triển khai Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua như thế nào?

3-1-.jpg

Ông Lê Quốc Việt - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang

Ông Lê Quốc Việt: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với nhiều điểm mới quan trọng, đánh dấu những bước chuyển về chính sách pháp luật BVMT, bảo đảm sự phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Với vai trò quan trọng đó, để triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Sở TN&MT tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định của Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Để các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 sớm đi vào thực tiễn, ngoài tuyên truyền qua hình thức hội nghị, hội thảo, tập huấn; Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang còn đẩy mạnh truyền tải những quy định mới của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; cấp phát tài liệu, sổ tay cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác BVMT. Tính đến cuối năm 2022, Sở TN&MT và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hơn 300 cuộc tuyên truyền, phổ biến trực tiếp và trực tuyến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và những nội dung có liên quan với gần 7.000 lượt người tham dự.

Căn cứ Kế hoạch liên tịch hằng năm, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể tổ chức triển khai sâu rộng Luật Bảo vệ môi trường đến các đối tượng khác nhau. Cụ thể, Sở TN&MT đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Liên minh Hợp tác xã, Liên đoàn Lao động, Hội Người cao tuổi... tổ chức triển khai gần 60 lớp tuyên truyền, tập huấn các nội dung Luật Bảo vệ Môi trường đến hàng ngàn lượt hội viên, đoàn viên, doanh nghiệp, người lao động.

PV: Ông có thể chia sẻ những thuận lợi cũng như khó khăn trong việc triển khai Luật Bảo vệ Môi trường 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang?

Ông Lê Quốc Việt: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 với nhiều điểm mới, cải cách mạnh mẽ đã tạo ra một khung hành lang pháp lý xuyên suốt, những cơ chế linh hoạt trong công tác bảo vệ môi trường, từ đó, giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, thời gian qua, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ TN&MT trong việc triển khai thực hiện, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành đã góp phần sớm đưa các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường đi vào cuộc sống, giúp cho công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả hơn.

Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai Luật Bảo vệ Môi trường 2020 trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng gặp một số khó khăn như một số nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương phải ban hành còn khá mới mẻ, mang tính đột phá; các văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ, do đó, địa phương còn gặp lúng túng trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm cấp tỉnh. Luật Bảo vệ môi trường 2020 có nhiều nội dung mới, mang tính cách mạng, phạm vi quy định rộng, trong khi cán bộ làm công tác tuyên truyền, triển khai chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời, dẫn đến hiệu quả của việc tuyên truyền, triển khai chưa đạt được như kế hoạch đề ra.

hau-giang-xac-dinh-trong-cay-xanh-la-nhiem-vu-quan-trong-gop-phan-bvmt-cho-hom-nay-va-mai-sau.jpg

Hậu Giang xác định trồng cây xanh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần BVMT cho hôm nay và mai sau.

PV: Để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp... trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định mới của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Sở TN&MT sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nào, thưa ông?

Ông Lê Quốc Việt: Thời gian tới, để Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đảm bảo được thực thi đồng bộ, hiệu quả và nhanh chóng đi vào thực tiễn, từ đó giúp cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các quy định của Luật, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu các quy định mới của Luật Bảo vệ Môi trường 2020; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường một cách kịp thời, toàn diện, thống nhất, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, địa phương, đối tượng.

Trong đó, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020 để nâng cao hiểu biết và nhận thức về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định của Luật thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thông đại chúng; tổ chức các hội nghị, hội thảo... triển khai Luật từ tỉnh tới huyện, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; biên soạn, in ấn tài liệu và tờ rơi có các nội dung về Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các mô hình BVMT hay, hiệu quả, góp phần giúp người dân nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của bản thân và gia đình để chủ động phối hợp trong việc thực hiện các quy định vê BVMT. Đây sẽ là cơ sở, tiền đề quan trọng để từng bước đưa Luật Bảo vệ Môi trường sớm đi vào cuộc sống.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang từng bước đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO