--Quảng cáo---

Hải Dương: Doanh nghiệp lao đao vì không triển khai được dự án

Doanh nghiệp - doanh nhân - Bài & ảnh: Kiên Cường - 16:06 08/04/2021

(TN&MT) - Đã nhiều năm qua, Dự án Cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện tàu thủy, tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành (Hải Dương) với hàng loạt sai phạm về: Đất đai, đầu tư, xây dựng… đã “năm lần, bày lượt” được các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương chỉ rõ. Nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục, thực hiện khiến dư luận bức xúc, doanh nghiệp được UBND tỉnh Hải Dương cho thuê đất lao đao vì không triển khai được dự án.

Trong nhiều năm qua, dư luận thị trấn Phú Thái bức xúc về việc: Dự án Cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện tàu thủy, tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành (Hải Dương) do ông Đặng Đức Chúc làm chủ đầu tư với nhiều sai phạm nghiêm trọng đã được cơ quan chức năng Hải Dương, thanh kiểm tra kết luận, nhưng đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại.

Cảng Phú Thái nhiều năm sai phạm nghiêm trọng về đất đai, nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại 

Cụ thể trong Kết luận Thanh tra số 520/KL – TTr, ngày 12/8/2019 của Thanh tra tỉnh Hải Dương đã chỉ rõ, những sai phạm nghiêm trọng: … Chủ đầu tư (ông Đặng Đức Chúc) đã không thực hiện đầy đủ nội dung dự án và trách nhiệm của chủ đầu tư về triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng và sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật và các nội dung đã cam kết trong Dự án, cụ thể: "Đề xuất cấp phép lập mặt bằng để trung chuyển vật liệu và sửa chữa tàu thuyền và Cảng thủy nội địa Phú Thái không đúng diện tích đất của Dự án… sử dụng đất không thuộc diện tích đất được thuê và để cho Xí nghiệp Thắng Lợi sử dụng đất vào hoạt động sản xuất, kinh doanh không đúng quy định, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất (hoặc giao đất) đối với diện tích đất của UBND thị trấn Phú Thái quản lý 3.070m2 và 12.404m2 đất UBND tỉnh cho Công ty Thế Anh thuê đất theo Quyết định 4778/QĐ – UBND ngày 16/12/2008.

Việc chủ đầu tư ủy quyền cho ông Đặng Hùng Thắng (Giám đốc Xí nghiệp Thắng Lợi) sử dụng đất của Dự án và Cảng thủy nội địa Phú Thái vào hoạt động sản xuất, kinh doanh từ năm 2004 đến nay, khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho thuê đất (hoặc giao đất) là chưa đúng quy định của pháp luật về đất đai (Giấy ủy quyền ngày 20/1/2004 và Giấy ủy quyền ngày 5/6/2008 của ông Chúc không hợp pháp và hết thời hạn theo quy định của pháp luật Điều 582, Bộ luật Dân sự năm 2005).

Với sai phạm nghiêm trọng về đất đai, đầu tư và xây dựng Dự án Cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện tàu thủy, tại thị trấn Phú Thái đã kéo dài trong nhiều năm qua gây bức xúc dư luận, dẫn đến tranh chấp đất đai, khiếu kiện kéo dài thiệt hại cho Công ty Thế Anh, được UBND tỉnh Hải Dương cho thuê đất, đã không thể triển khai được Dự án. Trách nhiệm của các cơ quản lý nhà nước, để xảy ra tình trạng trên nguyên nhân: UBND thị trấn Phú Thái chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý đất đai, không có biện pháp xử lý thẩm quyền đối với vi phạm về xây dựng, đê điều và sử dụng đất của ông Chúc. Xí nghiệp Thắng Lợi. Các cá nhân, doanh nghiệp thuê đất thời điểm năm 2005, 2006 và thời gian trước khi UBND huyện Kim Thành cho ông Chúc thuê đất tháng 10/2003 là không đúng thẩm quyền, vi phạm Luật Đất đai năm 1993 và 2003. Trách nhiệm thuộc cán bộ địa chính, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thái thời điểm từ năm 1997 – 2006.

Kết luận Thanh tra của tỉnh Hải Dương về sai phạm của Cảng Phú Thái vẫn chưa được các cơ quan chức năng thực hiện 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Thành trong thẩm định, tham mưu thu hồi đất, giao đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với Dự án còn có thiếu sót như đã nêu trên, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham mưu về quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm đất đai…

UBND huyện Kim Thành, thị trấn Phú Thái và Hạt Quản lý đê Kim Thành xác nhận không đúng thông tin, diện tích đất của Dự án theo đơn đề nghị cho ông Chúc lập mặt bằng để trung chuyển vật liệu và sửa chữa tàu thuyền, ngoài bãi sông Kinh Môn; hồ sơ xin công bố Cảng thủy nội địa Phú Thái và đơn xin mở bến tập kết và kinh doanh vật liệu tạm thời của Công ty Thế Anh, không phát hiện việc đã xác nhận chống chéo về vi phạm lập bến bãi cho ông Chúc và Công ty Thế Anh (diện tích đất 12.404m2 đất thuộc thị trấn quản lý). Đây là nguyên nhân nảy sinh những vướng mắc, tranh chấp về đất đai.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão còn có thiếu sót trong công tác thẩm định và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sổ 162/QĐ – UBND ngày 13/1/2004 cho phép ông Chúc lập mặt bằng để trung chuyển vật liệu và sửa chữa tàu thuyền tại bãi ngoài đê hữu sông hữu Kinh Môn, huyện Kim Thành, vị trí ngoài sông tương ứng Km 16 + 150 đến Km 16 + 450 chưa đúng họ tên người được cấp phép, không ghi thời hạn cấp phép và không đúng vị trí diện tích đất của Dự án được thuê (trong đó có 3.070m2 và 12.404m2 đất của UBND thị trấn Phú Thái quản lý).

Để khắc phục sai phạm kéo dài, gây thiệt hại cho doanh nghiệp được thuê đất, nhưng không thể triển khai được Dự án vì bị mất đất, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã kiến nghị biện pháp xử lý: Đối với ông Đặng Đức Chúc, Chủ đầu tư Dự án hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, hồ sơ xây dựng và đất đai, có trách nhiệm bàn giao diện tích 12.404m2 đất (diện tích đất UBND tỉnh đã cho Công ty Thế Anh thuê đất theo Quyết định 4778/QĐ – UBND ngày 16/12/2008) cho UBND thị trấn Phú Thái quản lý theo thẩm quyền. Báo cáo và đề nghị UBND huyện Kim Thành xem xét để sử dụng diện tích 8.188m2 đất do thay đổi chỉ giới từ hành lang đường bộ theo Nghị định số 11/2010/NĐ – CP ngày 24/2/2010 từ 150m xuống còn 100m…

Đối với UBND huyện Kim Thành, chỉ đạo UBND thị trấn Phú Thái có trách nhiệm quản lý 12.404m2 đất UBND tỉnh đã cho Công ty Thế Anh thuê đất theo Quyết định 4778/QĐ – UBND ngày 16/12/2008. Huyện Kim Thành thực hiện theo trình tự, thủ tục điều chỉnh về hồ sơ quản lý đất đai đúng vị trí, diện tích đất Dự án theo hiện trạng là 16.296m2 đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ sổ AG 371868 ngày 31/7/2006 theo đúng quy định của pháp luật, xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với diện tích 8.188m2 đất do thay đổi chỉ giới từ hành lang đường bộ theo Nghị định 11/2010/NĐ – CP ngày 24/2/2010 từ 150m xuống còn 100m… Phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và các cơ quan chức năng để chủ động tham mưu với UBND tỉnh xử lý dứt điểm những vướng mắc trong thực hiện Dự án do ông Chúc làm Chủ đầu tư và Dự án của Công ty Thế Anh.

Cảng Phú Thái vẫn hoạt động bình thường mặc dù đã có kết luận sai phạm, cần nhanh chóng khắc phục 

Đối với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn chủ động phối hợp với UBND huyện Kim Thành tham mưu với UBND tỉnh xem xét lại Quyết định số 162/QĐ – UBND ngày 13/1/2004 về việc cấp phép cho ông Chúc được thực hiện mặt bằng để trung chuyển vật liệu và sửa chữa tàu thuyền tại bãi ngoài đê hữu sông hữu Kinh Môn, huyện Kim Thành theo đúng tên chủ đầu tư, vị trí, diện tích đất của Dự án được thuê theo quy định của pháp luật về đất đai và đê điều.

Đến nay, sai phạm nghiêm trọng tại Cảng Phú Thái do ông Đặng Đức Chúc làm chủ đầu tư Dự án vẫn chưa được giải quyết, khiến dư luận bức xúc và Công ty Thế Anh đã hơn một thập kỷ không thể thực hiện được Dự án, đang đứng trước bờ vực phá sản. Đề nghị các cấp chính quyền, ban, ngành… tỉnh Hải Dương nhanh chóng vào cuộc, thực hiện theo Quyết định thanh tra, không thể để doanh nghiệp thực hiện đúng, phải gánh hậu quả sai phạm kéo dài và bế tắc như hiện nay


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO