Hà Tĩnh: Huyện miền núi đạt chuẩn nông thôn mới được thưởng 10 tỷ đồng

Đức Cảnh| 09/09/2021 09:18

(TN&MT) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định trao thưởng 10 tỷ đồng cho huyện Vũ Quang với thành tích được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh trích 10 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ huyện đạt chuẩn NTM; địa phương hoàn thành nhiệm vụ NTM; xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu để thưởng cho huyện Vũ Quang được công nhận huyện đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Diện mạo mới ở vùng quê huyện NTM Vũ Quang

Trước đó, ngày 29/3, Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định Số 471/QĐ-TTg công nhận huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Vũ Quang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau 10 năm xây dựng, đến nay, huyện Vũ Quang đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM; có 2 xã đạt xã NTM nâng cao; 54/73 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu; xây dựng được hơn 1.000 vườn mẫu; 22 cụm dân cư và 49 tuyến đường đạt chuẩn “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Nhiều mô hình kinh tế phát huy hiệu quả tại huyện NTM

Huyện cũng xây dựng được 1.845 mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; 65 doanh nghiệp, 53 hợp tác xã và 155 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,97 triệu đồng/người/năm (tăng 4,38 lần so với cuối năm 2010); Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn NTM giảm còn 1,38%; 72/73 thôn được công nhận văn hóa; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%; tỷ lệ lao động qua đào tạo gần 61%;...

Ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng lên

Trong 10 năm xây dựng NTM, huyện Vũ Quang đã huy động các nguồn lực được hơn 3.074 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức, cá nhân, con em xa quê hỗ trợ gần 60 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp gần 725 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng văn hóa, giáo dục, phát triển sản xuất.

Với quyết định khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải giao UBND huyện Vũ Quang chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khen thưởng theo chế độ quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Huyện miền núi đạt chuẩn nông thôn mới được thưởng 10 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO