Tiếng dân

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm trên đất nông nghiệp

Phạm Văn 30/05/2023 - 17:09

(TNMT) - UBND thành phố Hà Nội cho rằng, từ năm 2018 đến nay, công tác xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại các quận, huyện, thị xã chỉ đạt khoảng 50% vi phạm cần phải xử lý.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, kết luận đối với 30 quận, huyện, thị xã và 579 phường, xã, thị trấn liên quan tới công tác xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp. Tuy nhiên từ năm 2018 đến nay, việc xử lý, khắc phục các vi phạm chỉ đạt khoảng 50% vi phạm cần phải xử lý. Một số địa phương vẫn còn để vi phạm mới phát sinh không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, có địa phương để xảy ra các vi phạm trong quản lý đất rừng, xây dựng trái phép nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Ngày 28/3/2023, Ban cán sự Đảng UBND thành phố đã có văn bản số 158/CV/BCSĐ, trong đó xác định vẫn còn tình trạng lấn chiếm, và xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng chưa được ngăn chặn và xử lý hiệu quả gây bức xúc dư luận xã hội.

dat-nong-nghiep.jpg
Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm trên đất nông nghiệp đã được cơ quan thanh tra kết luận trước ngày 15/11/2024

Vì thế, UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm toàn bộ các vi phạm đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận thanh tra, UBND thành phố đã chỉ đạo xử lý tại các văn bản số 5735/UBND-ĐT ngày 26/12/2019; văn bản số 3232/UBND-ĐT ngày 27/9/2021; văn bản số 847/UBND-TNMT ngày 28/3/2023.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyện và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức xử lý, khắc phục đối với các vi phạm đã được thống kê tại các kết luận thanh tra, áp dụng các biện pháp, giải pháp đã được UBND thành phố chỉ đạo;

Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng để UBND các quận, huyện, thị xã xử lý, khắc phục đối với các trường hợp vi phạm đã nêu trong các kết luận thanh tra; tổ chức rà soát các khu vực chưa có quy hoạch và phối hợp hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã xử lý các trường hợp vi phạm tại khu vực chưa có quy hoạch theo quy định của pháp luật;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp và hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích trang trại chăn nuôi, trồng trọt theo đúng các tiêu chí hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng quy định, quy chế trình UBND thành phố phân công rõ trách nhiệm thực hiện, phối hợp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nhất là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và cán bộ chuyên môn thuộc UBND cấp xã; trong đó quy định rõ quy trình xử lý, hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra các vi phạm về đất đai, xây dựng mà không được xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;

Sở Tư pháp chủ trì kiểm tra, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trong việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng khi thực hiện xử lý các trường hợp, vi phạm trên đất nông nghiệp theo các kết luận thanh tra.

UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt và áp dụng những giải pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của UBND thành phố đối với các vi phạm đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích.

Thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức xử lý, khắc phục xong các vi phạm đã được nêu tại các kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước 15/11/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm trên đất nông nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO