--Quảng cáo---

Hà Nội: Xử lý triệt để rác thải y tế, hạn chế nguồn lây lan dịch bệnh Covid-19

Môi trường - Phạm Oanh - 23:43 12/06/2021

(TN&MT) - Để bảo đảm an toàn môi trường, góp phần hạn chế nguồn lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn thực hiện các biện pháp quản lý chất thải theo đúng quy định.

Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế

Tại công văn số 4435/STNMT-CCBVMT, Sở TN&MT nêu rõ, ở khu vực cách ly y tế tập trung, chất thải của người mắc và nghi ngờ mắc Covid-19 được phân loại, xử lý theo đúng quy định Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với chất thải như khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng, rác thải sinh hoạt phát sinh của các trường hợp cách ly khác (không phải người mắc và nghi ngờ mắc Covid-19) đã được Sở TN&MT hướng dẫn tại các văn bản số 2024/STNMT-CCBVMT ngày 18/3/2020 và số 3442/STNMT-CCBVMT ngày 17/5/2021.

Nếu không được xử lý đúng cách, những chiếc khẩu trang đã qua sử dụng có thể sẽ trở thành nguồn lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Trong khi đó, việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện bởi các cơ sở xử lý chất thải đã được Bộ TN&MT cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại và có chức năng xử lý chất thải y tế, ưu tiên lựa chọn cơ sở xử lý có khoảng cách thu gom, vận chuyển ngắn nhất từ nơi phát sinh đến cơ sở y tế.

Riêng đối với cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú, việc quản lý chất thải của người cách ly xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 phải thực hiện như đối với trường hợp mắc và nghi ngờ mắc Covid-19 tại khu cách ly, phòng cách ly tại cơ sở cách ly tập trung.

Xử lý nghiêm các đơn vị để lẫn rác thải y tế lây nhiễm

Cũng tại công văn số 4435, Sở TN&MT yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng, ban chuyên môn tăng cường hướng dẫn các khu cách ly tập trung, người cách ly y tế tại nhà nghiêm túc thực hiện phân loại chất thải triệt để, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường tổ chức, kiểm tra, giám sát công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19 tại địa phương nhằm đảm bảo thực hiện quy định của Bộ Y tế và Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải y tế… Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị để lẫn chất thải y tế, đặc biệt chất thải y tế lây nhiễm vào chất thải rắn sinh hoạt.

Ngoài ra, yêu cầu các khu vực cách ly tập trung phải chuyển giao chất thải nguy hại lây nhiễm cho cơ sở xử lý như đã hướng dẫn; Phối hợp với các cơ sở xử lý chất thải lập phương án cụ thể về số lượng phát sinh, địa điểm phát sinh để có phương án thu gom, vận chuyển đảm bảo về thời gian, tuyến đường vận chuyển, tránh phát tán mầm bệnh.

Mặt khác, các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại lây nhiễm phải tích cực phối hợp, hỗ trợ việc xử lý chất thải y tế phát sinh dịch bệnh Covid-19 khi có yêu cầu theo phạm vi hoạt động đã được cấp phép đảm bảo đúng chủng loại, công xuất xử lý chất thải đã được cấp phép.

Sở TN&MT Hà Nội yêu cầu các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại phải đảm bảo cung cấp đầy đủ túi đựng chất thải lây nhiễm, thiết bị thu gom, phân loại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho người cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; Bố trí đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động cho nhân viên làm công tác thu gom, vận chuyển chất thải lây nhiễm; Phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã trong việc hướng dẫn phân loại chất thải, kịp thời báo cáo UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý các trường hợp không phân loại và lưu giữ chất thải phát sinh theo quy định...

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO