--Quảng cáo---

Hà Nội tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị đo đạc bản đồ phục vụ lập quy hoạch

Kinh tế - Phạm Oanh - 16:40 02/06/2021

(TN&MT) - Nhiệm vụ này vừa được UBND thành phố giao cho Sở TN&MT Hà Nội tại Kế hoạch số 129/KH-UBND về triển khai công tác lập Điều chỉnh tổng thế Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, đảm bảo lồng ghép thống nhất nội dung với Quy hoạch thành phố Hà Nội đang triển khai, tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ thống nhất, phải điều chỉnh sau này.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các quy định tại Luật Thủ đô, Luật Quy hoạch đô thị… và thực hiện chủ trương điều chỉnh tổng thế Quy hoạch chung Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thủ tục thực hiện tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị đo đạc, lập bản đồ địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch theo quy định; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về chất lượng sản phẩm đo đạc.

Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có nhiệm vụ tham mưu cho UBND Thành phố trong tổ chức lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đổ án quy hoạch Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Thay mặt UBND Thành phố trao đổi, làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng về nội dung trình thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch Điều chỉnh tổng thế Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền;

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo lồng ghép thống nhất nội dung giữa Quy hoạch thành phố Hà Nội với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về: nội dung rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Riêng Viện Quy hoạch xây dựng, là cơ quan tổ chức lập quy hoạch, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về chất lượng, tiến độ triển khai tổ chức lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch Điều chinh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong công tác: tổ chức rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; cùng Sở Quy hoạch; Kiến trúc giải trình với các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng về nội dung trình thẩm định nhiệm vụ và đo án quy hoạch Điều chinh tổng thế Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (khi có yêu cầu). Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thủ tục thực hiện tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch theo quy định.

Còn Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính xem xét bố trí từ nguồn vốn đầu tư công cho công tác lập quy hoạch theo quy định. Hướng dẫn Viện Quy hoạch xây dựng trình tự, thủ tục thực hiện tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định; Phối hợp cùng Sở Quy hoạch và Kiến trúc để tổ chức lập Quy hoạch thành phố Hà Nội đảm bảo lồng ghép thống nhất nội dung với điều chỉnh tổng thể Quy hoạch 7 chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO