Giữ vị trí tiên phong trong nghiên cứu và phát triển khoa học pháp lý

Theo Chinhphu.vn | 10/11/2019 16:36

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu trường Đại học Luật Hà Nội cần tiếp tục khẳng định và giữ vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển khoa học pháp lý, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Luật Hà Nội.

Sáng 10/11, tại Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (10/11/1979 — 10/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, địa phương, các đơn vị đối tác trong và ngoài nước; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên nhà trường.

Quyết tâm xây dựng thành trường đại học trọng điểm

Trường Đại học Luật Hà Nội tiền thân là trường Đại học Pháp lý Hà Nội, được Hội đồng Chính phủ ban hành quyết định thành lập ngày 10/11/1979. Từ cơ sở vật chất ban đầu nghèo nàn, lạc hậu, tập thể các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động của nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng Trường ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu. Với cơ cấu tổ chức khiêm tốn ban đầu với 67 cán bộ biên chế, đến nay Đại học Luật Hà Nội đã có cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh với tổng biên chế hơn 400 người, có 308 giảng viên, trong đó có 4 giáo sư, 38 phó giáo sư, 81 tiến sỹ luật, là cơ sở có nhiều giảng viên có trình độ tiến sỹ và học hàm nhất trong các cơ sở đào tạo luật của Việt Nam.

 Trong 40 năm hình thành và phát triển, Đại học Luật Hà Nội đã đào tạo trên 100.000 lượt cán bộ pháp luật cho cả nước. Các thế hệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp các hệ đào tạo của trường hiện đang công tác và có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực pháp luật, tư pháp của cả nước. Nhiều cựu học sinh, sinh viên của trường hiện đang giữ những trọng trách quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, trong đó hơn 70 đại biểu Quốc hội khóa XIV nguyên là giảng viên, học viên, sinh viên của trường.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực và đóng góp to lớn của nhà trường trong công tác đào tạo cán bộ về pháp luật cho đất nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về số lượng, chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay. Có thể khẳng định, tâm huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ, sự cống hiến, tận tâm của các thế hệ cán bộ, giảng viên qua các thời kỳ, nỗ lực học tập, say mê nghiên cứu của các thế hệ sinh viên, học viên đã tô thắm truyền thống vẻ vang, đầy tự hào của Trường Đại học Luật Hà Nội ngày hôm nay.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước là nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước quan tâm, đặc biệt là trong xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Trong giai đoạn phát triển mới, hợp tác, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và những biến chuyển ngày càng nhanh của các quan hệ xã hội, kinh tế, dân sự, nhiệm vụ cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là hết sức quan trọng, đòi hỏi đổi mới cách tiếp cận, tư duy pháp lý trong đào tạo, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn trước mắt và tương lai.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Điều này đòi hỏi Đại học Luật Hà Nội triển khai tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị đại học để đẩy nhanh tiến trình trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và truyền bá khoa học pháp lý trong điều kiện mới theo tinh thần các Nghị quyết số 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

 Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý  Đại học Luật Hà Nội cần xác định rõ chiến lược, vị trí, vai trò là cơ sở đào tạo, nghiên cứu cơ bản về pháp luật hàng đầu ở Việt Nam, góp phần quan trọng cung cấp số lượng và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cải cách tư pháp, đồng thời phục vụ nhu cầu đào tạo cán bộ pháp luật cho phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Trường cần nỗ lực hơn nữa, xác định rõ mục tiêu, xây dựng kế hoạch cụ thể, giải pháp mạnh mẽ, sáng tạo và đột phá để có xếp hạng tương xứng với năng lực, tầm vóc ở trong khu vực và trên thế giới.

 Bên cạnh đó, Trường cần tiếp tục chú trọng ưu tiên, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. “Vị thế của một trường đại học không chỉ đo bằng quy mô số lượng, mà trước hết được đo bằng chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của mình. Trường cần có biện pháp tăng cường kiểm soát toàn bộ quá trình đào tạo, kiểm soát chất lượng đầu ra, đảm bảo mỗi sinh viên khi tốt nghiệp phải đạt chuẩn, được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực mà xã hội đòi hỏi, đáp ứng được ngay các yêu cầu của công việc; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và không ngừng tìm tòi, phát triển tri thức bản thân, hướng đến đáp ứng các tiêu chuẩn của công dân toàn cầu, làm việc được trong môi trường quốc tế”, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý.

Hình thành trường phái nghiên cứu khoa học pháp lý

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu trường Đại học Luật Hà Nội cần tiếp tục khẳng định và giữ vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển khoa học pháp lý; hình thành trường phái nghiên cứu khoa học pháp lý với những thế mạnh sẵn có. Chủ động, tích cực, phối hợp với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo khác để triển khai các nghiên cứu khoa học pháp lý cơ bản, nghiên cứu vượt trước làm tiền đề cho việc xây dựng và hoạch định chính sách, chiến lược lớn. Đồng thời, tiếp tục chú trọng các nghiên cứu phục vụ công tác xây dựng, cải cách pháp luật, cải cách tư pháp; các nghiên cứu, công bố quốc tế nhằm chia sẻ, truyền bá kết quả phát triển khoa học pháp lý trong nước; nghiên cứu pháp lý phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền quốc gia, thực hiện các cam kết và hội nhập quốc tế.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của trường. - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ đạo Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương có liên quan chuẩn bị kỹ cho việc tổng kết triển khai thực hiện Đề án tổng thể xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật khi kết thúc Đề án vào năm 2020; báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kể cả việc tiếp tục thực hiện Đề án ở giai đoạn tiếp theo, trong đó có cập nhật, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp bố trí nguồn vốn để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng cơ sở 2 của trường Đại học Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; tiếp tục nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất tại trụ sở và Phân hiệu của trường để đảm bảo đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của đào tạo, nghiên cứu khoa học trong điều kiện mới. Nhà trường cũng cần chủ động sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để tái đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất theo nhu cầu đào tạo, nghiên cứu. Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục đại học sửa đổi, trong đó làm rõ việc phân cấp, quản lý các cơ sở giáo dục đại học nói chung và trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng; vừa đảm bảo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học, vừa đảm bảo vai trò của cơ quan quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ vị trí tiên phong trong nghiên cứu và phát triển khoa học pháp lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO