--Quảng cáo---

Giáo dục đại học tại các trường của Bộ TN&MT: Đổi mới căn bản và toàn diện

Xã hội - 00:00 02/10/2014

(TN&MT) - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai khi trả lời phỏng vấn Báo TN&MT nhân dịp năm học mới 2014 - 2015

(TN&MT) - Đó là khẳng định của TS. Nguyễn Thái Lai - Thứ trưởng Bộ TN&MT khi ông trả lời  phỏng vấn Báo TN&MT về những chỉ đạo, định hướng của Bộ đối với việc dạy và học tại các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Bộ TN&MT nhân dịp năm học mới 2014-2015.
   
PV:Là người trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học đối với các trường thuộc Bộ, xin ông cho biết những đánh giá của mình đối với các trường kể từ khi được thành lập?
   
Th trưởng Nguyễn Thái Lai: Trường Đại học TN&MT Hà Nội, Trường Đại học TN&MT TP.HCM và Trường Cao đẳng TN&MT miền Trung được thành lập lần lượt trong các năm 2010, 2011 và 2008. Tuy vậy, ba cơ sở này đã có truyền thống, bề dày đào tạo hàng chục năm nay và hiện nay đã trở thành cơ sở đào tạo đa ngành trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cụ thể như: Môi trường, Khí tượng và Thủy văn, Đo đạc và Bản đồ, Quản lý đất đai, Tài nguyên nước, Địa chất khoáng sản, Khoa học Biển, Biến đổi khí hậu, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Hệ thống thông tin…  thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; bồi dưỡng thường xuyên và chuẩn hóa cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
   
TS Nguyễn Thái Lai - Thứ trưởng Bộ TN&MT. Ảnh: Hoàng Minh
   
  Từ khi được nâng cấp thành trường đại học, trường cao đẳng, các trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và không ngừng nỗ lực phấn đấu, vươn lên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, hai trường đại học đã ổn định về tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bước đầu đã duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả…; về quy mô đào tạo đã tăng lên về số lượng sinh viên, ngừng đào tạo trung cấp, giảm đào tạo cao đẳng, tập trung vào đào tạo đại học và hướng tới đào tạo sau đại học; công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế đã đóng góp đáng kể trong công tác giảng dạy, nâng cao trình độ của giảng viên; chất lượng đội ngũ giảng viên đã tăng lên nhanh chóng; cơ sở vật chất đã được đầu tư, cải thiện, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đào tạo. Năm nay, điểm đầu vào của hai trường cao hơn hẳn so với các cơ sở đào tạo truyền thống của nước ta đã chứng tỏ xã hội, nhân dân đã quan tâm nhiều đến ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt là đặt niềm tin vào hai cơ sở đào tạo này. Tuy nhiên, đối với Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung do xu hướng và tâm lý chung của xã hội, công tác tuyển sinh năm nay đã gặp nhiều khó khăn.
   
  Để tiếp tục định hướng cho sự phát triển lâu dài, các trường đã xác định trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu tiên tiến cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài nguyên và môi trường và xã hội và hiện nay, đang xây dựng Chiến lược phát triển trường làm kim chỉ nam để thực hiện mục tiêu đã đặt ra.
   
PV:Nhiệm vụ năm học mới mà lãnh đạo Bộ đặt ra đối với các trường và định hướng những năm tiếp theo là gì thưa Thứ trưởng?
   
Th trưởng Nguyễn Thái Lai: Năm học 2014 - 2015 là năm học có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ và về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển kinh tế tri thức, giáo dục đại học nói chung, các trường phải có trách nhiệm đóng góp tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, tạo đà bước vào kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của đất nước; thực hiện các nhiệm vụ lớn trong công tác giáo dục, đào tạo, gồm đổi mới quản trị đại học; đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; và hiện đại hóa cơ sở vật chất.
   
  Về đổi mới quản trị đại học, thì việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học được coi là khâu quyết định, là yếu tố đột phá. Chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra cần được đổi mới, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học, bảo đảm chất lượng thực chất, đáp ứng nhu cầu xã hội. Các trường cũng cần quan tâm thực hiện phân tầng chất lượng các ngành, chuyên ngành để ưu tiên đầu tư có trọng tâm trọng điểm, thu học phí theo đặc thù và chất lượng ngành học. Đẩy mạnh hoạt động kiểm định các chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng quá trình đào tạo theo chuẩn đánh giá nội bộ (đánh giá trong), đánh giá ngoài trong nước và tiến tới kiểm định quốc tế các cơ sở đào tạo.
   
  Về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, cần hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo ra những sản phẩm nghiên cứu khoa học có chất lượng, đủ khả năng ứng dụng, giải quyết các vấn đề quan trọng của các ngành, của xã hội. Tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ để nâng cao nguồn lực, nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của các trường, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học.
   
Lãnh đạo trường Đại học TN&MT Hà Nội biểu dương các thủ khoa nhân ngày khai giảng. Ảnh: Hoàng Minh 
   
  Về phát triển đội ngũ, các trường đã và đang chủ động trong việc thu hút các giảng viên, nhà khoa học xuất sắc ở trong và ngoài nước đến giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học; đề xuất, xây dựng chế độ đãi ngộ, tôn vinh các nhà giáo, các nhà khoa học tâm huyết, tài năng, có nhiều cống hiến trong công tác giảng dạy của Nhà trường; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nhà giáo cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và chăm lo đời sống, sinh hoạt của sinh viên; tạo điều kiện cả về kiến thức, nhân cách để các em sinh viên phấn đấu vươn lên tự khẳng định mình, lập thân, lập nghiệp và luôn là người công dân gương mẫu của đất nước.
   
  Về cơ sở vật chất, tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tạo cảnh quan, môi trường khang trang, sạch đẹp phục vụ tốt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; đặc biệt, cần phải quan tâm đầu tư quy hoạch và phát triển cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu về lâu dài.
   
PV:Với những nhiệm vụ nặng nề như vậy, Thứ trưởng có thể cho biết lãnh đạo Bộ đã, đang và sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện gì để các trường phát triển?
   
Th trưởng Nguyễn Thái Lai: Trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động của các trường; thường xuyên chỉ đạo công tác đào tạo của Nhà trường; chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển Trường, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, xây dựng và hoàn thiện đề án vị trí việc làm, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2014 - 2016 và 2016 - 2021 của Trường; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên.
   
  Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trên, ngoài quyết tâm, sự nỗ lực phấn đấu của các Trường, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ là yếu tố vô cùng quan trọng để các trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Bộ đã và đang chỉ đạo ưu tiên sự đầu tư về tài chính để các trường xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất; chỉ đạo các đơn vị trong và ngoài Bộ phối hợp với Trường trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, rèn luyện cán bộ, tăng cường hợp tác quốc tế; tạo điều kiện để Trường thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động giáo dục, đào tạo.
   
PV:Còn những sinh viên, các chủ nhân tương lai của đất nước nói chung và ngành tài nguyên và môi trường nói riêng, ông đưa ra những thông điệp gì với họ trước thềm năm học mới?
   
Th trưởng Nguyễn Thái Lai: Tôi mong và chúc các em sinh viên luôn phấn đấu học tập, với tất cả tâm huyết và trách nhiệm, vì bản thân mình, gia đình mình và vì đất nước. Các trường phải phấn đấu vượt bậc để xứng đáng với niềm tin của xã hội và nhân dân.
   
  Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường đồng thuận, ủng hộ và chủ động đề xuất với cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền để xây dựng các chính sách và cơ chế phù hợp để phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo tại các trường; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW, kiên quyết thực hiện thắng lợi chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học tại các trường của Bộ, đảm bảo khả năng cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành và cho xã hội.
   
PV:Trân trọng cám ơn Thứ trưởng!
Việt Hùng (thực hiện)
   
  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO