--Quảng cáo---
  • dữ liệu đo đạc

Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Tài nguyên - Thúy Hằng (lược ghi) - 14:21 05/08/2022
(TN&MT) - Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ có tầm quan trọng đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nhằm xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, đảm bảo quốc phòng và an ninh.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO