DPM chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021, tỷ lệ 40%

PV| 11/07/2022 09:52

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo, mã chứng khoán: DPM) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 cho cổ đông là ngày 21/7/2022.

Theo đó, DPM sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 40% vốn điều lệ, tương đương 1 cổ phiếu nhận 4.000 đồng, ngày thanh toán là 23/8/2022. Với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DPM dự kiến chi hơn 1.565 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

5dce52972d412dbd3c9d172db808a05f.jpg
DPM chuẩn bị trả cổ tức đợt 2 năm 2021 cho cổ đông

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, DPM đã thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 50%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng, giá trị chi trả cổ tức gần 1.957 tỷ đồng. Trước đó, DPM đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tương đương 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng.

Phương án chia cổ tức ở mức cao năm 2021 được đưa ra dựa trên kết quả kinh doanh khởi sắc năm qua. Năm 2021, DPM đạt tổng doanh thu 13.117 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 3.799 tỷ đồng, bằng 169% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 3.172 tỷ đồng, bằng 168% kế hoạch.

Năm 2022, DPM đặt kế hoạch tổng doanh thu 17.329 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.130 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.473 tỷ đồng. DPM tiếp tục đặt mục tiêu cổ tức ở mức cao, 50% vốn điều lệ, bằng mức cổ tức năm 2021. DPM sẽ căn cứ vào hiệu quả thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 cho phù hợp vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Phiên 8/7, cổ phiếu DPM tăng 5,45% lên 46.400 đồng/cổ phiếu, tăng gần 130% trong vòng 1 năm qua. Cổ phiếu DPM lập đỉnh ở mức giá 75.100 đồng/cổ phiếu vào ngày 19/4/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
DPM chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021, tỷ lệ 40%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO