--Quảng cáo---

Đồng Nai: Siết chặt công tác quản lý, bảo vệ môi trường

Môi trường - Tường Tú - 09:24 07/04/2022

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang tập trung thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh; đồng thời, triển khai thường xuyên, đồng bộ các giải pháp về BVMT nên đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác quan trắc môi trường được nâng cao về chất lượng, cảnh báo kịp thời các ảnh hưởng tiêu cực của môi trường để các địa phương có các giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Chuyển biến tích cực

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh và đã đạt được một số kết quả khả quan. Trong đó, việc tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức về BVMT với các hình thức đa dạng và phong phú đã thu hút sự quan tâm và tham gia hưởng ứng tích cực của cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp. Qua các chương trình truyền thông về môi trường, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về BVMT đã giúp nâng cao nhận thức về BVMT của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân.

Hiện nay, mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được hoàn thiện với đầy đủ các thành phần môi trường. Công tác quan trắc các thành phần môi trường được thực hiện và hoàn thành theo khối lượng công việc đã được phê duyệt, kịp thời phản ánh chất lượng môi trường để các cấp chính quyền ra quyết định quản lý, công khai cảnh báo cộng đồng về chất lượng môi trường để có những biện pháp thích ứng phù hợp. Hiện, tỉnh Đồng Nai đã cơ bản kiểm soát lưu lượng và chất lượng nước thải từ các khu công nghiệp (KCN) và các nguồn thải lớn; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải có nguy cơ ô nhiễm môi trường, các khu vực thường xuyên có khiếu nại của cử tri.

quan-trac-nuoc-thai-tai-kcn.jpg

Đồng Nai rất quan tâm đầu tư, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các KCN nhằm kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thiết lập được 5 trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động, 2 trạm quan trắc môi trường không khí tự động cố định và 1 xe quan trắc môi trường không khí tự động di động. Tính đến năm 2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở TN&MT đầu tư, lắp đặt 25 hệ thống quan trắc nước thải tự động tại 25 KCN có đủ lượng nước thải vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung và được lấp đầy trên 50% diện tích. Hằng năm, Sở TN&MT Đồng Nai còn phối hợp Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị quan trắc môi trường để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu về đo lường đối với thiết bị quan trắc.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp có lưu lượng nước thải lớn khẩn trương thực hiện đầu tư, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Riêng đối với các cơ sở có nguồn phát sinh khí thải lớn chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp sản xuất thép, nhiệt điện, hóa chất, xử lý rác,... cần xây dựng kế hoạch thực hiện lắp đặt quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Cũng theo Sở TN&MT Đồng Nai, trong năm 2021, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ TN&MT, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tạm ngừng tất cả các Đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ trên địa bàn tỉnh nhằm tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, việc phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật vẫn được tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất thông qua cộng đồng dân cư, bằng nhiều phương pháp khác nhau. Qua đó, tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 73 trường hợp vi phạm và đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, truy thu lợi bất chính với số tiền phạt là hơn 6 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Sở TN&MT đã phối hợp thực hiện giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và kịp thời có văn bản thông báo để chấn chỉnh, xử lý đối với các trường hợp xử lý chất thải chưa đạt yêu cầu hoặc thực hiện chưa đúng yêu cầu về BVMT. Đối với việc giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh, trường hợp các khu vực có kết quả quan trắc vượt quy chuẩn quy định, Sở TN&MT cũng đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan và doanh nghiệp để kịp thời hướng dẫn thực hiện biện pháp xử lý nhằm kiểm soát ô nhiễm. Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh không phát sinh “điểm nóng” về môi trường.

Tăng cường quản lý

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để tiếp tục tăng cường công tác BVMT và cụ thể hóa những nội dung, công tác BVMT theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số 166/KH-TTg ngày 21/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 để tập trung thực hiện; ngoài thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh Đồng Nai đề ra, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Trên cơ sở Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Sở TN&MT sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Đồng Nai” nhằm đánh giá công tác quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh; xác định và đánh giá các nguồn phát thải khí thải chính; kiểm kê phát thải; mô hình hóa chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh trên cơ sở những kịch bản phát triển kinh tế, qua đó đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch BVMT trên địa bàn tỉnh năm 2022; tập trung thực hiện Kế hoạch số 7729 ngày 6/7/2021 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực BVMT do HĐND, UBND tỉnh ban hành không còn phù hợp để đề xuất bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi phù hợp với các quy định mới về môi trường; đồng thời, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh được giao trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 để làm cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai và Kế hoạch số 5973 ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện; đồng thời, quy hoạch các điểm trung chuyển và tập kết chất thải rắn đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường; tiếp tục thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại chất thải rắn tại nguồn, xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo tập trung hoàn thành việc xây dựng Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất thải rắn và các nội dung mới theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sau khi Đề án này được ban hành; đồng thời, tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về BVMT năm 2022 theo Chương trình liên tịch hành động BVMT đã được ký kết.

Để kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở TN&MT lập “Báo cáo chuyên đề thực trạng và giải pháp phòng ngừa, kiểm soát các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường”. Theo Sở TN&MT Đồng Nai, kết quả của nhiệm vụ này sẽ là cơ sở nhận diện các nguy cơ ô nhiễm từ các đối tượng này cũng như phục vụ đề xuất các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát một cách hiệu quả trong thời gian tới.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế để được hỗ trợ các chương trình, dự án về BVMT; thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân xả thải gây ô nhiễm ra môi trường; xây dựng, lồng ghép các nội dung BVMT vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  • Đồng Nai: Chủ động nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường
    Môi trường - Tường Tú - 09:56 09/12/2021
    (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO