ĐỒNG NAI: Nâng cao hiệu quả quản lý khoáng sản

Tường Tú| 02/02/2023 14:33

(TN&MT) - Những năm gần đây, Sở TN&MT Đồng Nai tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Kịp thời chấn chỉnh

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong năm 2022, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp kết quả, tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả 6 tháng, 1 năm.

thumbnail_ks-dong-nai.jpg
Đồng Nai đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản

Sở TN&NT Đồng Nai cũng đã triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo của Đề án đánh giá tổng thể mức độ ảnh hưởng hoạt động khoáng sản đến môi trường và sông Buông Cụm mỏ đá Tam Phước - Phước Tân do các doanh nghiệp Cụm mỏ Tam Phước - Phước Tân theo đúng Đề cương đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai còn tổ chức kiểm tra tại 18 mỏ khoáng sản theo giấy phép được cấp. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và xem xét xử lý vi phạm theo quy định; tiếp tục phối hợp với Cục Thuế tỉnh rà soát tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 40 mỏ với tổng số tiền được UBND tỉnh phê duyệt đến nay là 1.781,3 tỷ đồng. Hiện nay, tổng số tiền đã thu là 1.340 tỷ đồng.

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, việc kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản không phép được cơ quan quản lý chuyên ngành của tỉnh Đồng Nai tổ chức thường xuyên, đột xuất để kiểm tra các hoạt động này, trong đó, đa số là khai thác đất, cát trên sông không phép. UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm răn đe và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Siết chặt quản lý

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Trong năm 2023, Sở TN&MT tiếp tục triển khai lập phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên trên địa bàn tỉnh: Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo Quy hoạch tỉnh; tập trung tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm khai thác khoáng sản trái phép; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân tham gia bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản chưa khai thác tại các địa phương.

Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục tập trung quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT cũng sẽ tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai có kế hoạch quản lý các khu vực dự trữ về vật liệu san lấp để khai thác phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng sẽ tập trung hoàn thành Đề án “Đánh giá tổng thể mức độ ảnh hưởng hoạt động khoáng sản đến môi trường và sông Buông”; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép, qua đó chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong công tác quản lý về tài nguyên và môi trường nói chung, quản lý tài nguyên khoáng sản nói riêng, kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông và Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐỒNG NAI: Nâng cao hiệu quả quản lý khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO