--Quảng cáo---

Đồng Nai: Hiệu quả từ Chương trình liên tịch hành động bảo vệ môi trường

Môi trường - Tường Tú - 10:44 05/08/2021

(TN&MT) - Sau 5 năm thực hiện Chương trình liên tịch về phối hợp hành động bảo vệ môi trường (BVMT) giai đoạn 2016 - 2020, công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao hơn, từ đó có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Đồng Nai.

Có sự thống nhất trong hành động

Thực hiện các Chương trình, Nghị quyết liên tịch được ký kết giữa Bộ TN&MT với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai; năm 2016, Sở TN&MT đã chủ động xây dựng, tổ chức Hội nghị Môi trường và ký kết 11 Chương trình liên tịch, bao gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên minh Hợp tác xã, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh...

Trên cơ sở Chương trình liên tịch về phối hợp hành động BVMT giai đoạn 2016 - 2020 được ký kết, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên tuyền, vận động đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, công nhân lao động tham gia tích cực. Sở TN&MT còn hướng dẫn Phòng TN&MT cấp huyện tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hành động về BVMT với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cấp huyện.

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Đồng Nai

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, các đoàn thể nhân dân cũng đã phối hợp với Sở TN&MT, UBND và Phòng TN&MT các huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa cùng với các địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BVMT, điển hình như hoạt động hưởng ứng các ngày/tuần lễ về BVMT. Kết quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn: đã tổ chức hơn 100 buổi mít tinh với hơn 1 triệu lượt người dân địa phương tham dự.

Đồng thời, tổ chức hơn 30.000 đợt tuyên truyền, vận động được hơn 2,5 triệu lượt người tham gia; tổ chức hơn 300 lớp tập huấn, hội thi, hội thảo thu hút khoảng 50.000 người tham dự; phát động hàng ngàn đợt ra quân làm vệ sinh, thu hút hàng triệu lượt người tham gia; sử dụng khoảng 500 pano, áp phích, băng rôn và hơn 1 triệu tờ rơi, tờ bướm, tài liệu tuyên truyền; trồng và chăm sóc hơn 2,5 triệu cây xanh các loại.

Ngoài ra, phát động các đợt ra quân làm vệ sinh môi trường với hơn 10 triệu lượt người tham dự; thu dọn hơn 50.000 m3 rác thải, thu đổi hơn 10.000 tấn chất thải rắn thông thường và nguy hại; khai thông, nạo vét kênh, mương, cống rãnh nội đồng được hơn 500 km; tu bổ, sửa chữa hàng trăm km đường giao thông và mương thoát nước; lắp đặt và sửa chữa khoảng 2.400 túi biogas xử lý chất thải trong chăn nuôi; tu bổ, sửa chữa hang ngàn công trình phúc lợi khác phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của người dân.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ TN&MT trong việc hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ môi trường như: Ngày Đất ngập nước, Ngày Đa dạng sinh học, Giờ Trái đất, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn; cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các tổ chức đoàn thể nhân dân đã tổ chức tuyên truyền các hoạt động về BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn nguồn nước sạch và các vấn đề môi trường của tỉnh Đồng Nai.

Đặc biệt, có sự thống nhất giữa Sở TN&MT Đồng Nai và các tổ chức, đoàn thể nhân dân trong việc phát động tổ chức các buổi mít tinh, đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn. Qua đó, tỉnh Đồng Nai đã thu hút đông đảo người dân địa phương cùng tham gia bằng những hành động thiết thực. Phong trào đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng, từ đó có tác động mạnh mẽ đến công tác tuyên truyền, vận động, làm thay đổi ý thức cũng như trong hành động của từng hộ gia đình và cộng đồng dân cư.

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, công tác tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức BVMT trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, từng bước cải thiện chất lượng, hiệu quả ở một số khu vực trọng điểm và trở thành thói quen thân thiện với môi trường; đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp hội, đoàn thể trong tham gia hưởng ứng các phong trào BVMT. Qua đó, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào công tác quản lý, BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và vì sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai và các đại biểu tham gia trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019

Nâng cao vai trò của cả cộng đồng

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, trên cơ sở Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ TN&MT về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, các tổ chức đoàn thể nhân dân để tăng cường năng lực quản lý Nhà nước trong hoạt động tuyên truyền về BVMT, đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với BVMT.

Song song đó, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ phối hợp huy động sự tham gia chủ động và tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng trên địa bàn thông qua nhiều phong trào như: Ngày Chủ Nhật xanh - sạch - đẹp; mô hình trường học xanh, phường, xã thân thiện môi trường; tuyên truyền, vận động người dân tham gia quản lý hoạt động tự quản về giữ gìn vệ sinh môi trường, BVMT trên địa bàn sinh sống và xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, tiêu dùng bền vững, hình thành ý thức BVMT trong cộng đồng dân cư, tạo lối sống hài hòa, thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tổ chức xét khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, BVMT theo quy định, nhằm động viên kịp thời các gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và BVMT để tạo bước chuyển biến sâu rộng từ nhận thức đến hành động, ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình hoạt động hiệu quả.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ chủ động phối hợp để nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và cộng đồng dân cư trong các hoạt động về BVMT và bảo vệ, khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững; đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường; xây dựng và nhân rộng mô hình hoạt động gắn với BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường.

Đồng thời, Sở TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp đổi mới hoạt động tuyên truyền và nâng cao nhận thức về BVMT tại các cấp đoàn, hội để đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVMT và phát huy, đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức các cấp đoàn, hội và cộng đồng dân cư về BVMT; tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả Chỉ thị số 54-CT/TU của Tỉnh uỷ Đồng Nai về tăng cường lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chống rác thải nhựa và Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh Đồng Nai.

Trong thời gian tới, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiến hành ký kết các Chương trình liên tịch giữa Sở TN&MT với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, các tổ chức đoàn thể nhân dân về phối hợp hành động BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở đó, hàng năm, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ có hướng dẫn, định hướng các nội dung trọng tâm để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể nhân dân xây dựng thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí làm cơ sở triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng sẽ phối hợp thường xuyên cập nhật các chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVMT để phổ biến rộng rãi đến cộng đồng dân cư; xây dựng các chương trình truyền thông môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn kết chặt chẽ với các đợt phát động hưởng ứng các tuần lễ về BVMT; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về BVMT bằng nhiều hình thức với nội dung hướng đến từng nhóm đối tượng cụ thể.

Qua đó, đảm bảo các cấp hội viên, đoàn viên, các tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người dân hiểu đúng, thực hiện đầy đủ theo các quy định của pháp luật về môi trường và yêu cầu quy chuẩn, tiêu chuẩn về BVMT, cũng như nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ về BVMT và có ý thức thực hiện trên thực tế. Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác giáo dục về môi trường trong hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhất là chú trọng giáo dục nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường.

  • Đồng Nai dứt khoát không để dịch lây lan vào khu công nghiệp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng
    Trong nước - Theo Chinhphu.vn - 21:36 27/06/2021
    Làm việc tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh kiên quyết, kiên trì thực hiện bằng được mục tiêu kép, chủ động, sáng suốt lựa chọn các thứ tự ưu tiên trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế, bảo đảm phù hợp, tối ưu nhất, trong đó đặc biệt chú ý an toàn tại các khu công nghiệp, dứt khoát không để dịch lây lan vào các khu công nghiệp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO