--Quảng cáo---

Đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021-2025

Trong nước - Tuyết Chinh - 16:33 30/09/2020

(TN&MT) - Chiều 30/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Họp báo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh các nhiệm vụ Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tập trung triển khai.

Họp báo về Nghị quyết 68/NQ-CP ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Trong đó, đối với các Bộ, ngành, tập trung cải cách mạnh mẽ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68 / NQ - CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Đồng thời, thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các TTHC có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; ban hành và triển khai Kế hoạch số hoá kết quả giải quyết TTHC.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2014/ NĐ – CP.

“Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị.

Ngoài ra, tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Tăng cường đối thoại, tham vấn, đổi mới phương pháp, quy trình, nâng cao chất lượng lấy ý kiến doanh nghiệp, người dân về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành cũng như các quy định dự kiến sẽ ban hành thông qua hội nghị, hội thảo và trực tiếp trên Cổng tham vấn do Văn phòng Chính phủ xây dựng, quản lý.

Về phía các địa phương, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Song song với đó, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp không theo địa giới hành chính.

Quang cảnh buổi họp báo

Các địa phương cần tham gia góp ý đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và kịp thời gửi phản ánh, kiến nghị tới các Bộ, ngành về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định; ban hành và triển khai kế hoạch số hóa giải quyết thủ tục hành chính và cấp bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính để bảo đảm hồ sơ xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ - CP .

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nhấn mạnh, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ và các Hiệp hội doanh nghiệp cần tích cực tham gia ý kiến đối với các quy định trong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các Bộ, ngành trên Cổng tham vấn tại địa chỉ http://ng68.baocaochinhphu.gov.vn/.

Mặt khác, huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong hoạt động kinh doanh; kịp thời đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO