--Quảng cáo---

Đổi mới tư duy, tiếp cận để đề xuất các nhiệm vụ “dài hơi” về địa chất và khoáng sản

Khoáng sản - Mai Đan - 20:11 10/03/2021

(TN&MT) - Sáng 10/3 tại Hưng Yên, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Nguyễn Văn Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Nguyễn Văn Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cơ bản hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2020

Ông Nguyễn Công Thuận – Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc cho biết: Năm 2020, Liên đoàn tổng kết 1 đề án đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000; thi công và tổng kết và nộp lưu trữ 1 đề án đánh giá khoáng sản do doanh nghiệp góp vốn; triển khai thi công 3 đề án thành phần lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 thuộc đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội” (gọi tắt là đề án Tây Bắc); 3 đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ; công tác địa vật lý, phân tích ảnh viễn thám và phân tích mẫu cho các đề án, nhiệm vụ thuộc Tổng cục; giám sát các đề án thăm dò khoáng sản và các nhiệm vụ sản xuất dịch vụ địa chất. Đến ngày 31/12/2020, Liên đoàn cơ bản hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao của các đề án, đề tài, nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ chuyên môn, trong năm qua, đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Phố Lu – Bắc Than Uyên” do Liên đoàn triển khai đã thực hiện một phần khối lượng công tác tổng kết, trong đó đã tiến hành công tác xử lý, tổng hợp một khối lượng lớn các dạng tài liệu về địa chất, khoáng sản, địa chất thủy văn, địa mạo, tai biến địa chất, di sản địa chất… trên diện tích 1.100 km2. Kết quả tập thể tác giả đã lập được báo cáo 10 chuyên đề gồm: Địa tầng; magma; cấu trúc – kiến tạo; trọng sa – địa hóa; địa mạo, địa chất thủy văn, tai biến địa chất, địa chất môi trường, di sản địa chất và khoáng sản, cùng 1 báo cáo tổng hợp và các bản vẽ đi kèm. Báo cáo tổng kết đã thể hiện được đầy đủ, chi tiết các kết quả đã đạt được của đề án.

Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc Vũ Quang Lân phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, Liên đoàn đã thi công một số hạng mục gia công, phân tích mẫu thuộc đề án Tây Bắc. Cụ thể, đã tiến hành gia công và phân tích các mẫu lát mỏng và khoáng tướng với khối lượng mẫu hoàn thành là: 645 mẫu lát mỏng, 66 mẫu khoáng tướng. Kết quả đã xác định được cấu tạo và kiến trúc, đặc điểm thành phần khoáng vật của đá; thành phần, cấu tạo, kiến trúc và trật tự sinh thành các khoáng vật trong các mẫu quặng với chất lượng khá tốt đảm bảo yêu cầu của bên đặt hàng, phục vụ kịp thời cho thi công các đề án.

Theo ông Nguyễn Công Thuận, Liên đoàn đã tiến hành thu thập tài liệu, lập đề án của nhiệm vụ “Giám sát tai biến địa chất các tỉnh miền núi Việt Nam” thuộc đề án “Giám sát tài nguyên môi trường bằng công nghệ viễn thám”, đến nay, Đề án đã được thẩm định xong tại Tổng cục và đang trình Bộ phê duyệt.

Ông Nguyễn Công Thuận – Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh đó, trong năm 2020, Liên đoàn đã tiến hành giám sát các đề án thăm dò: Đá cảnh Suối Giàng Yên Bái; Khu 3 đá gabro ở Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế; Thăm dò nâng cấp mỏ than Lộ Trí, Cẩm Phả, Quảng Ninh; Thăm dò nâng cấp trữ lượng đá vôi xi măng tại Tràng Đà, Tuyên Quang, Thăm dò quặng wolfram ở Vị Xuyên, Hà Giang. Quá trình giám sát đã được thực hiện theo đúng đề cương đề ra, luôn bám sát với điều kiện thi công thực tế, đảm bảo yêu cầu của chủ đầu tư. Hiện, một số đề án đã lập báo cáo trình cấp có thẩm quyền, hoặc đang hoàn thiện hồ sơ, một số đề án vẫn đang tiếp tục công tác giám sát.

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận để có nguồn vốn đa dạng hơn

Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc Vũ Quang Lân cho biết trong năm 2021, Liên đoàn sẽ bố trí nhân lực phù hợp để vừa hoàn thành được nhiệm vụ, vừa ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV; linh hoạt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ để phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, tăng cường mối quan hệ với cơ quan quản lý các cấp, các đơn vị bạn và các doanh nghiệp để mở mới nhiệm vụ và hợp đồng dịch vụ địa chất, tăng thêm nguồn vốn, việc làm cho Liên đoàn…

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đánh giá, với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Liên đoàn đã khẳng định có đủ nguồn lực về con người và vật tư thiết bị để thực hiện được nhiều nhiệm vụ hơn trong những năm qua; đồng thời, đã thay đổi về tư duy, kế hoạch tiếp cận để có nguồn vốn đa dạng hơn, bổ sung vào nguồn thu nhập cho cán bộ viên chức.

Đặc biệt, đối với các đề án như: Đề án lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.00, nhóm tờ Phố Lu – Bắc Than Uyên và 3 đề án thành phần lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 thuộc đề án Tây Bắc, đã cơ bản làm rõ cấu trúc địa chất, làm rõ khoáng sản ở những khu vực mà trước đây đánh giá tiềm năng khoáng sản còn hạn chế, phát hiện một số diện tích có khoáng sản, từ đó, bổ sung tài liệu địa chất khu vực và tiềm năng tài nguyên khoáng sản.

Lễ công bố khen thưởng

Hơn nữa, đối với các đề tài khoa học và công nghệ, Liên đoàn đã đào tạo thêm được nhiều chuyên gia về khoa học địa chất, tạo cái nhìn khác về nghiên cứu để phục vụ cho các nhiệm vụ mà ngành giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Liên đoàn.

Ngoài ra, Liên đoàn đã phát huy các thế mạnh về chuyên môn địa chất, nghiên cứu các tiến đề đối tượng để đánh giá tài nguyên địa chất, di sản đia chất, từ đó, tạo cơ sở cho các địa phương công nhận các di sản đia chất.

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021, ông Nguyễn Văn Nguyên đề nghị trên cơ sở kế hoạch được Tổng cục giao, Liên đoàn chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, sớm lên đường triển khai các nhiệm vụ. Đồng thời, rà soát thêm tài liệu về địa chất khoáng sản tại các khu vực có cấu trúc địa chất thuận lợi để bổ sung kịp thời cho diện tích mà Liên đoàn được giao đo vẽ.

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên cũng yêu cầu Liên đoàn phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù của người lập bản đồ địa chất, phát huy cái nôi sản sinh ra những nhà địa chất lỗi lạc để đổi mới tư duy, cách tiếp cận với lãnh đạo cấp trên và các vụ chức năng để đề xuất các nhiệm vụ “dài hơi” hơn.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO